Alexander Hall

Alexander Hall

Alexander Hall – Lokal trainee

Civilingenjör inom Industriell ekonomi med inriktning mot Produktionskvalitet, Luleå tekniska universitet

Jag läste civilingenjör inom industriell ekonomi uppe i Luleå och gick i samma klass som min kära traineekollega Emma. Eftersom jag är intresserad av industri och att utveckla produktion valde jag att läsa produktionssystem som teknisk profil. För att få praktisk erfarenhet och att förstå hur industriella flödessystem fungerar i verkligheten jobbade jag parallellt med utbildningen som operatör på en fabrik. Som examensinriktning läste jag kvalitetsteknik och jobbade då extra som kvalitetsingenjör på ett anläggningsföretag. Eftersom jag tycker det är kul att träffa människor och lära mig om olika kulturer var jag även iväg som utbytesstudent två vändor, ett år till Kalifornien och ett halvår till Hongkong.

Eftersom GKN Aerospace jobbar i en bransch som präglas av otroligt skarpa kvalitetskrav och intrikat produktion kände jag tidigt att jag ville komma till hit. Därför valde jag att skriva mitt examensarbete här. Det genomförde jag som ett sex sigma-projekt med målet att förbättra kvaliteten, minska produktionskostnaderna och förbättra operatörernas arbetsmiljö. Det var en lärorik tid som jag främst tackar mina handledare för. Under arbetet samarbetade jag med flera anställda på GKN, och jag lärde mig mer om GKN och branschen.

Eftersom GKNs traineeprogram är en fantastisk möjlighet till en utmärkt start på karriären valde jag självklart att söka. Nu väntar en period av lärorika projekt, möten med spännande människor och att bygga ett personligt nätverk som kommer hjälpa mig i mitt framtida arbete. Efter traineeprogrammet ser jag fram emot att få jobba med både proaktivt och reaktivt kvalitetsarbete. Jag vill alltså både förbättra kvalitet och förebygga problem, men även jobba i problemlösningsprojekt då avvikelser uppstår. Jag vill ständigt förbättra GKN, stärka vår konkurrenskraft och jobba med verksamhetsutveckling.

Nu ser jag fram emot ett intensivt traineeprogram där jag kommer lära mig en otroligt mycket och jobba stenhårt för att skapa bästa möjliga förutsättningar för min framtida resa med GKN. Om jag mot förmodan skulle få någon fritid över gillar jag främst att skriva och berätta sagor.