Browsed by
Dag: 2 oktober 2014

Sista veckan på första praktikperioden

Sista veckan på första praktikperioden

Nu är vi inne på slutspurten utav den första praktikperioden som vi alla har spenderat i produktionen. Jag har varit i den s.k C-verkstaden på avdelningen för strukturer.

Avdelningen i sig är i sin tur uppdelad i ytterliggare två delar, den kalla sidan IMC/IC och den varma sidan TEC. Varför en kall och en varm sida?

På IMC/IC (Intermediate [compressor] case) sidan tillverkar man lastbärande strukturer som sitter på den kalla sidan i de motorprogram som man är delaktig i. IMC/IC:n är den detalj som sedan används som fästannordning för att fästa motorn vid flygplansvingen, vilket innebär att det är enormt stora säkerhets- och kvalitetskrav på de detaljer som lämnar tillverkningen.

TEC står för Turbine Exhaust Case, vilken är placerad nästan längst bak i en jetmotor och därmed en del av den varma sidan. Då det handlar om enormt stora temperaturskillnader, -50 grader utanför motorn och ett 100-tal grader innanför, innebär detta även här att det är väldigt viktigt att kvalitet och säkerhet kommer i första hand.

Arbetet på strukturer kan sammanfattas i tre ord:

Bearbetning – Man får in material ifrån tillverkningen på företaget, eller leverantörer, och sedan bearbetas dessa i svarvar eller fräsar.

Gradning – Alla kanter måste gradas, inte bara för att operatörerna inte skall skära sig utan även för att det efterkommande operationerna inte skall påverkas av eventuella kanter som kan finnas kvar.

Kontroll – Detaljerna mäts frekvent för att se till att de håller sig inom enormt strikta toleransvärden. Innan montering och leverans kontrolleras varje detalj av utbildade kontrollanter som verifierar att alla mått är inom tolerans, samt bestämmer om justering behövs eller ej.

Jag har haft en riktigt rolig och framförallt intressant period på strukturer och är verkligen glad över att vi som traineer får chansen att se företaget på ett såpass övergripande, men ändå detaljerat sätt innan vi påbörjar vårat riktiga arbete!