Browsed by
Dag: 10 oktober 2014

Lilla affärsskolan, del 1

Lilla affärsskolan, del 1

Jag som sitter på marknadsavdelningen får kanske se lite mindre av produkterna och processerna än mina kollegor, men har för den sakens skull inte sluppit de många bokstavsförkortningarna. Nu efter min första vecka på avdelningen har jag hunnit sätta mig in i de två förkortningar som allting kretsar kring här – RRSP och LTA.

Nyligen tillkännagavs det att GKN Aerospace slutit ett nytt RRSP-avtal med amerikanska flygmotortillverkaren Pratt & Whitney för utveckling och tillverkning av komponenter till ett av deras nya motorer. RRSP står för Risk and Revenue Sharing Partnership och är relativt vanligt förekommande i flygindustrin. Det går ut på att underleverantörer, såsom GKN, får ta större del av både kostnad och vinster under hela motorprogrammets livslängd, vilket i flygindustrin kan vara flera decennier! Hur stor denna del är beror bland annat på vilka komponenter man som underleverantör får ansvaret för. Kraven för att få vara med på ett RRSP-avtal är därför höga, både finansiellt och kunskapsmässigt.

Motsatsen till de långa RRSP-affärerna är de enklare och mer kortsiktiga LTA-affärerna, där LTA lite motsägande står för Long Term Agreement. Dessa avtal binder underleverantören att från en färdig ritning förse kunden med komponenter och fungerar som mer traditionell outsourcad produktion.

För mer info om nya affären se: http://www.gkn.com/media/News/Pages/GKN-Aerospace-enters-into-a-risk-and-revenue-sharing-agreement-with-Pratt-and-Whitney-for-the-PurePower-PW1900G.aspx

E-Jets
Embrear E-Jet-serien, vars motorer delvis kommer att tillverkas av oss på GKN Aerospace i Trollhättan