Browsed by
Månad: november 2014

Next stop Siemens

Next stop Siemens

The second stop on our activity week was Siemens Industrial Turbomachinery in Finspång. The day started off a bit badly as we went to the wrong building. However, after some guiding we arrived a little bit late, to the right building, where we were welcomed by Siemens young graduates. What made the Siemens visit special, in comparison to the other visits, was that they had an employee responsible for company visits. Maybe this was the reason why the entire visit felt really thought through.

The day started with some company information and discussion and comparison between our experiences so far. Just as us, the Siemens young graduates also started this autumn. This was followed by a presentation about a project that they have been running in Australia where they have been installing a gas power plant for a mine. Personally working in that kind of project seemed like a lot of fun despite the location in the middle of nowhere.

After some Swedish fika we continued with a tour in a couple of their workshops. We followed the manufacturing and assembly process and ended up with a complete gas turbine ready for shipping.

We ended our visit with lunch and a short visit to the castle where we also managed to snap a group photo.

Siemensbesok

Nästa anhalt Siemens

Nästa anhalt Siemens

Stopp nummer två på vår aktivitetsvecka var Siemens Industrial Turbomachinery i Finspång. Dagen börjar knackigt då vi åker till fel byggnad men efter lite guidning så hittar vi tillslut rätt. Väl på plats möts vi upp av Siemens traineerna som likt oss påbörjat sitt traineeprogram under hösten. Vad som var lite speciellt hos Siemens var att de faktiskt hade en person anställd för att ta hand om besökare och det bidrog till att allt kändes väldigt väl uppstyrt.

Dagen inleddes med lite företagsinformation samt diskussion kring traineeprogram och upplägg. Siemens är ju det företag vars produkter är mest lika våra egna av de besök vi gjorde även vissa saker fortfarande skiljer. En gasturbin som står på marken behöver till exempel inte oroa sig för några extra kilon. Detta efterföljdes av en föreläsning kring projektering och diskussioner kring problem som kan uppstå. Det var mycket intressant och just projekteringsbiten var något som jag tyckte verkade roligt.

Efter föreläsningarna fick vi en ordentlig rundvandring i några av verkstäderna och vi följde hur de olika komponenterna tillverkades och monterades steg för steg. Det roligaste tyckte jag var i slutet när allting monterades till en helhet. Eftersom vi själva inte tillverkar hela motorer utan vissa ingående komponenter så var det uppfriskande att som omväxling även se när allting sätts på plats.

Dagen avslutades med lunch och en kort tur till slottet där vi även lyckades få till en snygg gruppbild.

Siemensbesok

Study visit to Saab in Linköping

Study visit to Saab in Linköping

As you may know, we have now been away on our first activity week with both study visits and personal development on the itinerary. The week started early on Monday morning with the five of us cramming into a rental car to take us from Trollhättan to Linköping, where the first study visit of the week was planned at Saab.

Finding the right entrance at Saab’s huge premises was not easy, but the roar of Gripen fighter jets in the sky convinced us that we were close. We were welcomed by Linus, one of Saab’s current young graduates, who guided us through the newly built offices to a conference room where we got to meet more people from Saab’s group of young graduates. This first meeting was mostly spent comparing our two young graduate programs and it was interesting to hear that our experiences so far have been similar in many ways.

However, the tour in the JAS 39 Gripen final assembly shop were probalby even more interesting, as we also got to sit in the cockpit of the plane. The fact that the plane we sat in was built in wood and not airworthy by any standards mattered less, it was just as cool to us.

Unfortunately, everything in and around Saab’s premises are very secret and strict photo prohibition comes with it, so you will have to make do with a photo of us from Grästorp!

2014-11-17 07.35.34

Studiebesök Saab i Linköping

Studiebesök Saab i Linköping

Ni som följt oss vet att vi nu har varit iväg på vår första aktivitetsvecka, som hade både studiebesök och personlighetsutveckling på schemat. Veckan började tidigt på måndagsmorgonen med att vi alla fem trängde in oss i en hyrbil för att ta oss från Trollhättan till Linköping, där veckans första studiebesök var inplanerat på Saab.

Att hitta rätt entré på Saabs stora område var inte helt enkelt, men av dånet från JAS-planen i skyn gick det inte att ta miste på att vi var nära. Vi möttes upp av Linus, en av årets traineer på Saab, som guidade oss genom det nybyggda kontoret till ett konferensrum där vi fick träffa fler ur Saabs traineegrupp. Det första mötet kretsade mycket kring skillnader och likheter mellan våra traineeprogram och det var intressant att höra att våra upplevelser hittills varit lika på många sätt.

Än mer intressant var kanske ändå rundvandringen i slutmonteringen av Jas 39 Gripen, med tillhörande provsittning i själva planet. Att planet vi satt i var byggt i trä för flygmässor och inte flygbart för fem öre spelade mindre roll, vi tyckte att det var lika häftigt ändå.

Tyvärr är allt på och utanför Saabs område väldigt hemligt och strikt fotoförbud råder, så ni får hålla tillgodo med ett foto på oss från Grästorp!

2014-11-17 07.35.34

Latest news from Christian

Latest news from Christian

Once again it’s my turn to post and I thought I should mention where I have been and what I have done these past six weeks.

I have actually been at my “home department”, where I’m meant to start working in about a year from now, which is the AeroThermo department. What do you do at aerothermo? Well, it’s a part of analysis where you do aerodynamic and thermodynamic calculations on the properties of/around an object. In simplified terms you could say that you calculate how good or bad air, or any other fluid, flow around an object and how good or bad an object transfer heat. As you understand, things get complicated really fast when you start to go into details regarding this fascinating field. What have I done though?

What I have done, in short, is to compare experimental data of a detail with data calculated of the same detail using various methods by computer. From this comparison one method is to be chosen, the one that best compares to the experimental data, to be used for a future design practice for calculations of similar character. The work I have done is basically the groundwork for a method that will be applied by the other engineers at the department.

Not only was it really interesting and educational to work “for real”, but also nerve-racking at times to be a part of the development of a method that will affect the work of other people in the future!

Enough of the past, what happens now?

The following week will be on of our “activity weeks”, where we have been given a couple of days to plan for ourselves as a group. What we have chosen to do is a study trip! We are first going to SAAB and ACAB in Linköping, followed by Siemens in Finspång and finally SCANIA in Södertälje. All of this is to be done in three days!

After that we will (not) relax for two days at Bokenäs!

We shall see if we survive…

Senaste nytt ifrån Christian

Senaste nytt ifrån Christian

Nu har det återigen blivit min tur att skriva av mig och jag tänkte berätta lite vart jag har varit de senaste sex veckorna.

Jag har nämligen varit på min hemavdelning, dvs. där det är menat att jag skall börja arbeta på heltid nästa år, som är AeroThermo avdelningen. Vad gör man på aerothermo då? Jo, det är en del utav analys, där man gör beräkningar på aerodynamiska och termodynamiska egenskaper hos ett föremål. Förenklat kan man säga att man räknar på hur bra eller dåligt luft, eller annan vätska, flödar runt ett föremål, samt hur bra eller dåligt något leder värme. Som ni förstår så blir det lätt väldigt snabbt väldigt komplicerat när man går in på detaljer kring detta fascinerande område… men vad har då jag gjort?

Det jag har fått göra är i korta drag att jag har fått jämföra experimentellt framtagna värden för en detalj, med datorframtagna värden för ett antal olika beräkningsmetoder. Utifrån denna jämförelsen skall det sedan väljas en beräkningsmetod som är mest lämpad för att användas vid beräkningar utav liknande slag för liknande detaljer. Mitt arbete ligger alltså till grund för framtagningen utav en arbetsmetod som kommer att tillämpas utav de andra ingenjörerna på avdelningen.

Inte bara var det väldigt intressant och givande att få arbeta “skarpt”, utan även lite smått nervöst att direkt hoppa in och bidra till framtagningen utav en metod som kommer att påverka andras arbeten i framtiden!

Nog om det gångna, vad händer nu då?

I veckan som kommer har vi alla traineer en “aktivitetsvecka” som vi själva har fått ett par dagar utav att disponera själva. Det vi har valt då är att åka på studieresa! Först ut blir Linköping, med SAAB och ACAB, följt utav Finspång och Siemens, för att sedan avslutas med Södertälje och SCANIA. Allt detta på tre dagar!

Sedan får vi (inte) slappna av med två dagar på Bokenäs!

Vi får väl se om vi överlever…

Stridsflygplan och satelliter

Stridsflygplan och satelliter

I måndags var fyra av fem traineer ute på vift igen. Denna gång tog vi Super-SAABen (till skillnad från Racer-Renault) till Såtenäs och Skaraborgs Flygflottilj F7 där vi blev väl mottagna av en man vid namn Gerhard. Efter ett litet besök i vakten fick åka in på området och till ett utav husen på det stora området. Vi blev bjudna på kaffe (ett säkert kort när man vill ha med glada traineer att göra!) och fick sedan en genomgång av Flygflottiljen. Vi fick bland annat lära oss att flottiljen grundades 1940 och att alla svenska piloter för Gripenplanet utbildas här.

När vi sedan fått i oss all teori var det dags att få gå ut i hangaren och få klämma och känna på det vi kommit för – JAS 39 Gripen! Som Anders skrev om förra veckan hade vi nu en hel del kunskap om RM12-motorn som sitter i Gripen, och det var mycket intressant att nu få se var motorn sedan tar vägen. Vår guide berättade allt man kan behöva veta om planet och svarade så gott han kunde på alla våra frågor. Klart står att Gripen är ett riktigt kraftpaket som kräver mycket av sin pilot, även om de idag är mer systemoperatörer än flygare. Pensionsåldern för en pilot inom försvaret är 55 år och knappast alla jobbar kvar så länge på grund av de fysiska kraven. Vi fick också se bestyckningen till Gripen och fick oss även en liten försvarsstrategisk diskussion. Vill man läsa mer om Gripen finns det bland annat information här.

JAS 39 Gripen
JAS 39 Gripen

Efter rundvandringen i Hangaren fick vi även se ett av kontrollrummen ovanför platsen där flygplanen kontrolleras och görs klara inför start och efter landning. Till sist avslutades besöket med lunch tillsammans med Gerhard och lite pulshöjande letande efter en av traineernas bilnyckel som visade sig ligga på parkeringen utanför vakten. Exakt vem som varit så klantig behöver vi inte gå närmare in på anser dagens bloggare…

Vi traineer tackar F7 och Gerhard för ett mycket spännande besök och rekommenderar det varmt ifall ni får chansen att åka dit!

P.S. Som en liten extragrej tipsar vi om sonden Philae som i eftermiddag kommer landa på kometen 67P/Churyumov-Gerasimenko. Philae skickas ut från satelliten Rosetta som skickades upp i rymden för tio år sedan och som sedan dess jobbat för att möta kometen på rätt ställe. Du kan läsa mer om Rosetta och Philae här där de också kommer TV-sända landningen i eftermiddag.

Fighter jets and satellites

Fighter jets and satellites

This Monday, four of five young graduates were out of office again. This time we took the Super SAAB (in contrast to the Racer Renault) to Såtenås and Skaraborgs Flygflottilj F7, one of the bases of the Swedish Air Force. We were well received by Gerhard. After a short visit to the guard, we were allowed to enter the area and were taken to one of the facilities. We were offered coffee (an easy way to get happy graduates!) and were thereafter given an introduction to the organization. We learned for example that the military airport of Såtenäs were founded in 1940 and that all the Swedish pilots for the fighter plane JAS 39 Gripen are educated here.

When we had got all the theory it was time to go to the hangar and what we had come for – JAS 39 Gripen! As Anders wrote last week, we now have some knowledge in the RM12 engine that is used in Gripen, and it was very interesting to see where the engine is placed in the aircraft. Our guide told us everything worth to know and answered our many questions the best he could. It is clear that Gripen holds a lot of power that demands a lot of its pilot, even if they are more of system operators than actual flyers. The retirement age of a pilot within the Swedish Air Force is 55 years and not all of them work that long due to the physical demands. We also saw the armament of Gripen and a small strategic discussion about defenses. If you want to read more about Gripen, you can read it here.

JAS 39 Gripen
JAS 39 Gripen

After the guided tour in the hangar, we also got to see one of the controls where the aircrafts are prepared and controlled before take-off and after landing. The visit was ended with lunch together with Gerhard and some pulse-pounding looking for one of the young graduate’s car key, which were found on the parking lot outside of the guard. Exactly who of us that was this clumsy, will remain untold…

We thank F7 and Gerhard for a very interesting visit and can strongly recommend you a visit if you ever get the chance!

As an extra little treat today, we would also like to tell you about the probe Philae which this afternoon will land on the comet 67P/Churyymov-Gerasimenko. Philae is to be sent from the satellite Rosetta which were sent out in space ten years ago and has since then been working to meet the comet at the right position. You can read more about Rosetta and Philae here, where they also will telecast the landing this afternoon.

Planning the internship abroad

Planning the internship abroad

As we rapidly approach Christmas, the final decision on where to do our abroad internship comes closer. Only considering Engine Systems (ES), the expansion in USA has led to a number of new sites, now with a grand total of 13. Since we have the opportunity to go within the whole division of GKN Aerospace the decision is becoming tricky. There are so many interesting places to go and so much I want to be able to try. Even if it is usual that you stay within your area of expertise, you can also take the chance to see something completely new.

Our sites within GKN Aerospace according to: http://www.gkn.com/aerospace/aboutus/Pages/Where-we-operate.aspx
Our sites within GKN Aerospace according to:
http://www.gkn.com/aerospace/aboutus/Pages/Where-we-operate.aspx

From my own point of view the plan is at the moment headed towards USA and more specific the GKN Aerostructures office in Santa Ana. From the previous trainees Martin and Oscar who went there I have heard nothing but good. Also Santa Ana has interesting technologies, for example within Ti Honeycomb panels.

Even if this is the current plan, things can change quickly and for me personally the most important thing is that they have an established Engineering office.

Have a great Sunday everyone!

Martin

Planering av utlandspraktik

Planering av utlandspraktik

Nu när vi har kommit en bit in i traineeåret så är det dags att börja fundera på vart vi vill åka på sin utlandspraktik nästkommande år. När vi ser till Engine systems så har expansionen i USA öppnat för flera nya möjliga destinationer, nu med totalt 13 sajter, och ses det till hela Aerospace divisionen börjar det bli svårt att välja. Även om det är vanligt att hålla sig någorlunda inom sitt område så finns chansen för den som vill, att under utlandspraktiken se någonting helt nytt inom företaget. Det är helt upp till oss som traineer att tillsammans med företaget komma överens om vart vi kan åka.

Samtliga sajter inom GKN Aerospace  enligt: http://www.gkn.com/aerospace/aboutus/Pages/Where-we-operate.aspx
Samtliga sajter inom GKN Aerospace enligt:
http://www.gkn.com/aerospace/aboutus/Pages/Where-we-operate.aspx

Efter en del fram och tillbaka lutar planerna för min egen del just nu mot USA och GKN Aerostructures kontor i Santa Ana.  Här arbetar man bland annat med innerväggarna till Boeings 737 MAX-program. Men vem vet, det kanske kan ändras ytterligare en gång. Kriterierna ligger för min egen del främst kring att det ska finnas en etablerad Engineering verksamhet på plats.

För er som följde turerna kring Erik och Oscar föregående år kunde vi läsa att deras utlandspraktik i USA blev lite försenad. Även fast problemen som uppstod kring visumansökningarna ska vara åtgärdade tror jag att de flesta av oss kommer att försöka vara ute i god tid för att kunna hantera eventuella nya överraskningar.

Nästa vecka inleder vi med ett spännande studiebesök på Såtenäs F7. Håll utkik för vårt inlägg om detta.

Ha de!