Browsed by
Dag: 6 november 2014

How jet engines work

How jet engines work

Today, we finally attended the highly anticipated and much needed jet engine course! Despite understanding the core principles of the jet engine early on in our employment, that air is sucked in in the front, compressed, ignited along with fuel and sent out the back of the engine, we realised there were many things we did not fully understand. For example, why the temperature in the engine should be as high as possible, why you run most engines on Jet A1 fuel, how the air should swirl inside the combustion chamber, why its not desired to fly commercial aircrafts at supersonic speeds and why fighter jets not always fly with the afterburner activated. There is unfortunately not enough space to answer all of these questions here and every answer will most likely lead to many more follow-up questions in this technically complex engineering, but it is easy to see why aviation is fascinating so many people all over the world!

2000px-Jet_engine
The old suck, squeeze, bang, blow principle

 

We were of course captivated by the lecture, but if you find this sort of knowledge completely dull you might want to reconsider a career within aerospace. The technical aspects are always present, even if you do not work directly with technical matters, and it quickly becomes very complex. We are beginning to realise why people jokingly say you are considered “newly employed” at the company for your first ten years, that is simply the time it takes to fully understand the products, the business and the production.

 

Jet engines explained in 2 minutes:

https://www.youtube.com/watch?v=1ul8tkoQ1xA

Jetmotorlära!

Jetmotorlära!

Idag har vi äntligen fått gå den efterlängtade och välbehövliga kursen i jetmotorlära! Även om vi ganska snabbt greppade grundprincipen för jetmotorer när vi började på företaget, att luft sugs in i fronten, komprimeras, antänds tillsammans med bränsle och skickas ut bakåt, är det ändå mycket man insåg att man inte kunde. Till exempel varför temperaturen i motorn ska vara så hög som möjligt, varför man flyger på Jet A1-bränsle, hur luften ska virvla i förbränningskammaren, varför man inte vill flyga civila flygplan i överljudshastigheter och varför man inte alltid flyger med tänd efterbränningskammare på stridsflygplan. Det finns tyvärr inte utrymme att ge svar på alla dessa frågor här och varje svar ger dessutom många nya följdfrågor i denna tekniskt komplexa ingenjörskonst, men det är lätt att förstå varför flyget fascinerar så många människor världen över!

2000px-Jet_engine
Den klassiska suck, squeeze, bang, blow-principen

Vi satt förstås som fängslade på föreläsningen, men om man tycker att den här sortens kunskap är totalt ointressant kanske man ska tänka efter några gånger innan man söker jobb i flygindustrin. Det tekniska är nämligen ständigt närvarande, även om man som jag inte jobbar direkt med de tekniska sidorna, och det blir väldigt snabbt väldigt komplext. Vi börjar inse varför folk säger att man är ”nyanställd” på GKN i 10 år, det är helt enkelt så lång tid det tar att helt förstå alla aspekter av produkterna, affärerna och produktionen.

 

Jetmotorlära på 2 minuter:

https://www.youtube.com/watch?v=1ul8tkoQ1xA