Browsed by
Dag: 25 november 2014

Study visit to Saab in Linköping

Study visit to Saab in Linköping

As you may know, we have now been away on our first activity week with both study visits and personal development on the itinerary. The week started early on Monday morning with the five of us cramming into a rental car to take us from Trollhättan to Linköping, where the first study visit of the week was planned at Saab.

Finding the right entrance at Saab’s huge premises was not easy, but the roar of Gripen fighter jets in the sky convinced us that we were close. We were welcomed by Linus, one of Saab’s current young graduates, who guided us through the newly built offices to a conference room where we got to meet more people from Saab’s group of young graduates. This first meeting was mostly spent comparing our two young graduate programs and it was interesting to hear that our experiences so far have been similar in many ways.

However, the tour in the JAS 39 Gripen final assembly shop were probalby even more interesting, as we also got to sit in the cockpit of the plane. The fact that the plane we sat in was built in wood and not airworthy by any standards mattered less, it was just as cool to us.

Unfortunately, everything in and around Saab’s premises are very secret and strict photo prohibition comes with it, so you will have to make do with a photo of us from Grästorp!

2014-11-17 07.35.34

Studiebesök Saab i Linköping

Studiebesök Saab i Linköping

Ni som följt oss vet att vi nu har varit iväg på vår första aktivitetsvecka, som hade både studiebesök och personlighetsutveckling på schemat. Veckan började tidigt på måndagsmorgonen med att vi alla fem trängde in oss i en hyrbil för att ta oss från Trollhättan till Linköping, där veckans första studiebesök var inplanerat på Saab.

Att hitta rätt entré på Saabs stora område var inte helt enkelt, men av dånet från JAS-planen i skyn gick det inte att ta miste på att vi var nära. Vi möttes upp av Linus, en av årets traineer på Saab, som guidade oss genom det nybyggda kontoret till ett konferensrum där vi fick träffa fler ur Saabs traineegrupp. Det första mötet kretsade mycket kring skillnader och likheter mellan våra traineeprogram och det var intressant att höra att våra upplevelser hittills varit lika på många sätt.

Än mer intressant var kanske ändå rundvandringen i slutmonteringen av Jas 39 Gripen, med tillhörande provsittning i själva planet. Att planet vi satt i var byggt i trä för flygmässor och inte flygbart för fem öre spelade mindre roll, vi tyckte att det var lika häftigt ändå.

Tyvärr är allt på och utanför Saabs område väldigt hemligt och strikt fotoförbud råder, så ni får hålla tillgodo med ett foto på oss från Grästorp!

2014-11-17 07.35.34