Browsed by
Månad: mars 2015

Visit to our Nordic neighbours in Kongsberg

Visit to our Nordic neighbours in Kongsberg

During the spring we got asked by the System Engineers at Kongsberg if we wanted to come and visit their site. Of course we wanted and after some time we could set up a suitable date. Our hosts where Annette and Kristoffer and they had a busy schedule planned for our two days of visit. The set-up for their employment as a Systems Engineer is that they divide their time between studies and working at GKN. When they are finished they will get their Master and also have achieved good overall view of the company.

During our stay we got to learn more about their role at the company, general information about the site and presentations about different initiatives and projects that they are running. The evening of the first day ended with bowling together with some additional people from the company. I am proud, though a bit surprised to say that after a hard battle over two series I announce myself the unofficial champion due to the highest score in one series (let’s forget about the team competition). We had two fantastic days at Kongsberg and hopefully we get the opportunity to show our own site and city at a later time.

Foto 2015-03-19 17 38 53

So back to Kongsberg, the products manufactured here are mainly ones that require advanced manufacturing methods, for example TEC:s, fixed guide vanes and shafts.

At first thought shafts might seem like a simple part to manufacture, I would lie if I said that I was any exception. What I didn’t think of was the fact that the shafts are hollow. Due to their length, a long arm is needed when machining the inner side which gives cause to vibrations in the tool. This is a major concern since rotating parts have very high demands on tolerances. To get around these problems a number of technical solutions are used to be able to secure the quality of the product.

Example of a shaft from the GKN homepage.
Example of a shaft from the GKN homepage.

Also I found the official GKN Norway company presentaion if you want to learn a little bit more about the site.

Besök hos våra Nordiska grannar i Kongsberg

Besök hos våra Nordiska grannar i Kongsberg

Under våren fick vi förfrågan att åka till vår sajt i Kongsberg, Norge för att lära oss om de processer och komponenter som tillverkas. Kontakten var med Kristoffer och Anette som är Systems Engineers och efter lite jobb fick vi tag på ett par dagar som passade. Vad deras tjänst innebär är att man delar tiden mellan studier och arbete under de sista åren innan sin Mastersexamen. Detta gör att man kan applicera kunskap och skapa sig en helhetsbild av företaget för att snabbare kunna skapa sig ett sytemtänk.

Kristoffer och Annette tog emot oss med ett fullspäckat schema för de två halvdagarna som vi var på besök. Vi fick bland annat inblick i deras utbildning, GKN:s verksamhet i Kongsberg samt presentation av olika initiativ och projekt som de bedriver. På kvällen avslutade vi med bowling tillsammans med några fler från företaget. Efter två stenhårda serier kan jag något oväntat stolt titulera mig själv till inofficiell bowlingmästare med hjälp av den bästa serien (lagtävlingen glömmer vi tycker jag). Vi hade ett par riktigt bra dagar och förhoppningsvis får vi möjligheten att bjuda igen genom en visning av vår egen sajt och stad vid ett senare tillfälle.

Christian visar prov på sin bowlingteknik.
Christian visar prov på sin bowlingteknik.

Men för att återgå till vad man har för verksamhet i Kongsberg. Produkterna som tillverkas är främst komponenter som kräver tekniskt avancerade tillverkningsmetoder där exempel är TECar, statorsteg och axlar.

Axlar kan lätt uppfattas som väldigt simpla att tillverka. Jag själv är inget undantag utan funderade faktiskt på hur det kunde löna sig att inte tillverka något sådant i ett lågkostnadsland. Hoppas ingen tar illa upp nu men framför mig såg jag mig själv svarva ett basebollträ i träslöjden. Så frågan blev då, hur svårt kan det då vara att svarva en axel till en flygplansmotor?

Den största aspekten som slår omkull hela det här resonemanget är att jag inte tänkte på att de även var tvungen att bearbetas insidan då axlarna är ihåliga. Då de även är bra mycket längre än ett basebollträ krävs vid operationen en lång arm för att komma åt med skärverktyget. Detta leder i sin tur till vibrationer som försämrar resultatet och ytan. Eftersom toleranserna på roterande delar är extremt har det lett till att man fått använda sig av diverse produktionstekniska lösningar för att kunna kringgå problemen

Exempel på en axel tagen från GKN:s hemsida.
Exempel på en axel tagen från GKN:s hemsida.

Sen hittade jag en snygg film för GKN Norge som jag tycker ni ska kika in.

Now we are looking for Economics!

Now we are looking for Economics!

As you might now, the application period for the next year’s young graduate program is up and running. For engineers, this Tuesday 31st of March is the last day of application. So if you have not already applied, do it now!

New to this year is that we also have one place for one Economic. Since this information is posted so late, the application period for this place is enhanced to 5th of April. So all of you with background within Economics: apply!

Links for application you can find here.

Nu söker vi även civilekonomer!

Nu söker vi även civilekonomer!

Som ni kanske vet är ansökningsprocessen till nästa års traineer i full gång. För civilingenjörer är vi inne på sista veckan, på tisdag 31 mars är ansökningen över. Så har ni inte redan sökt: sök nu!

Nytt för i år är att vi nu även har en traineeplats åt en civilekonom. Eftersom denna information kommer ut så sent är ansökningsperioden till denna plats förlängd till 5 april. Så alla ni civilekonomer som är sugna på en karriärstart inom flygmotorbranschen, sök sök sök!

Mer information och länkar till ansökningarna hittar ni under “Traineeprogram” -> “Sök till traineeprogrammet”.

French visitors!

French visitors!

Today, we had the honor to receive a whole class of French students and their professors from IUT Cachan in Paris, who were on a tour through corporate Sweden. The students were pursuing a bachelor’s degree in Production Engineering and were interested in our work with material handling and Lean production. Therefore, we were proud to be able to show our workshops and Lean department, as well as talk about the progress that we have made through the use of Lean tools. Since not all of the visitors were familiar with the aerospace industry, we also took some time to explain the basics of the jet engine and what parts that we produce within GKN. Trollhättan’s great spring weather also only made it easier to offer them a nice visit!

20150313_082928
Cecilia welcomes everyone.
20150313_112420
Christian explains how a Turbine Exhaust Case works.

 

Franskt besök!

Franskt besök!

Idag hade vi äran att ta emot en hel skolklass med franska studenter och deras lärare från IUT Cachan i Paris, som var på turné genom företags-Sverige. De läste en kandidatutbildning inom Production Engineering och var bland annat intresserade av vårt arbete med materialhantering och Lean production. Vi var därför stolta att kunna visa upp våra verkstäder och vår Lean-avdelning och berätta om vilka framsteg som gjorts genom att använda Lean-verktygen. Eftersom alla inte var så bekanta med flygindustrin passade vi även på att berätta om hur en flygmotor fungerar och vilka delar vi producerar på GKN. Trollhättans fantastiska vårväder gjorde det dessutom bara lättare att kunna erbjuda att trevligt besök!

20150313_082928
Cecilia hälsar våra gäster välkomna.
20150313_112420
Christian förklarar hur en Turbine Exhaust Case fungerar.

 

 

Home again!

Home again!

After a weekend that consisted of a ridiculous amount of sleeping (the trip to Kiruna demanded more of me than I realized!), we are now back in Trollhättan again. This time I’ve ended up at Anders’s home department Commercial, where I have started to explore the world of business agreements and economy. A couple of years ago I took a course in Business Economy and that knowledge is well suited now! I have only just started looking into the documents I will study during these six weeks, but I have already come across expressions like balance sheet, discounts, present value calculation, budgets and a lot more.

Exactly where my work will end up I barely know for myself yet, but I know that it is very interesting to see how an agreement with our customers might look like and how much it is to keep in mind. It might not be my speciality here, but I do believe that the more you know about your projects, the more cross-functional you can work. And cross-functionality is always good!

I do not have so much more to say for now, but I do want to remind you that the application for the next year’s graduate program is still open, so go there and apply right away!

want you

Hemma igen!

Hemma igen!

Efter en helg som bestod av vansinnigt mycket sömn (Kiruna-resan tog nog mer på mig än vad jag insåg själv!) så är vi nu tillbaka i Trollhättan igen. Den här gången har jag hamnat på Anders hemavdelning Commercial, där jag har börjat ge mig in i kontraktens och ekonomins underbara värld. För några år sedan läste jag en grundkurs i Företagsekonomi och det kommer väl till pass nu! Jag har bara börjat sätta mig in i dokumenten jag ska grotta ner mig i, men har redan stött på balansräkningar, rabatter, nuvärdeskalkyler, budgetar och massa annat.

Exakt vad det blir av den här perioden vet jag knappt själv än, men det är väldigt intressant att få se hur ett avtal med våra kunder kan se ut och hur mycket det är att hålla koll på. Det kommer kanske inte bli min specialitet, men jag är av inställningen att ju mer man vet om projekten man jobbar i, desto mer tvärfunktionellt kan man arbeta. Och tvärfunktionellt är ju alltid bra!

I övrigt vill jag bara än en gång passa på att påminna om att ansökningen till nästa års traineeprogram är öppen i några veckor till. Passa på att söka redan nu så har du det gjort!

want you

 

Everything between space and earth

Everything between space and earth

The second day of activities continued as Anders mentioned with a visit to LKAB. Here we were given a guided tour of their facilities and we also got to visit their Visitors Mine. About 4000 people work at LKAB and if you add all the other companies working towards them you understand the importance this company has to Kiruna.

During the visit we got to learn about the mining process and how they create their iron ore pellets which are about 80 percent of LKAB’s production. It is very fascinating when you hear the volume numbers that is processed and shipped every day. Because the mining is done deep underground instead of in an open pit it puts very high demands on the operations. The Visitors mine which we got to visit were about 500 meters below ground, but the actual mining is performed at twice the depth!

Never miss out on the opportunity to take a group photo in an old mining vessel.
Never miss out on the opportunity to take a group photo in an old mining vessel.

Another interesting aspect is that the iron vein goes down in an angle towards the city. If future mining should be possible, a large part of the town must actually have to be moved for security reasons. This is an enormous project which will be very interesting to follow in the future.

For the last day of our trip we finally got some nice weather. Too bad this didn’t happen a few days earlier since we got reports that the chance for northern light was high during our two previous nights. I guess this gives an excuse to return back to this beautiful place another time in the future. Our final stop was at IRF which is the Swedish Institute of Space Physics. Its primary tasks is to carry out basic research, education and associated observatory activities in space physics, space technology and atmospheric physics.

At IRF we were welcomed by Charles Lue, PhD and he gave us an introduction to the research and previous projects that they had been a part of.

On the top of IRFs building.
On the top of IRFs building.

Our visit ended with a company presentation for interested students, focused on the Graduate programme. Hopefully we caught their interest and will see some of them at our site in Trollhättan in the future.

Summarizing the trip I would say that we had a lot of fun and personally learned from all the companies that we visited.

Hope to see you again Kiruna!

Foto 2015-02-25 13 07 15

Allt mellan himmel och jord

Allt mellan himmel och jord

Den andra aktivitetsdagen fortsatte som Anders nämnde med besök på LKAB där vi inledde med en guidad tur i deras besöksgruva. LKAB har runt 4000 anställda och räknar man in alla andra företag som jobbar mot LKAB förstår man att Kiruna som stad till stor del står och faller med gruvan.

Under besöket fick vi lära oss om processen för att både bryta och processa järnmalmen till de pellets som är LKAB:s primära produktion. Det är fascinerande vilka enorma volymer som utvinns och fraktas iväg varje dag. I Kiruna bryter man sin malm långt under jord istället för i ett dagbrott vilket medför många tekniska problem som ställer höga krav på verksamheten. Besöksgruvan var som tidigare nämnt 500 meter under mark men den riktiga gruvverksamheten sker faktiskt mer än dubbelt så djupt ner!

Vi skulle aldrig få för oss att missa chansen att provsitta en gammal gruvmaskin!
Vi skulle aldrig få för oss att missa chansen att provsitta en gammal gruvmaskin!

Tidigare skrev jag att staden står och faller med gruvan och i bokstavligt talat så faktiskt fallet. På grund av att malmådern lutar snett neråt under Kiruna kommer man i framtiden behöva flytta stora delar av staden av säkerhetsskäl. Ett enormt projekt som ska bli roligt att följa hur det utvecklar sig i framtiden.

Den sista dagen på resan lyckades vi äntligen få lite fint väder. Synd att de inte kunde kommit lite tidigare då det tydligen varit stora möjligheter att få se norrsken under de två föregående dagarna. Får väll se det som en anledning att återvända hit igen i framtiden! På schemat var besök på IRF som är Institutet för rymdfysik. IRF bedriver experimentell och teoretisk grundforskning samt forskarutbildning i rymdfysik, atmosfärsfysik och rymdteknik.

På IRF blev vi mottagna av Charles Lue som är doktorand och han gav oss en introduktion till forskningen som bedrevs samt tidigare projekt som de varit delaktiga i.

Obligatorisk gruppbild i det fina vädret.
Obligatorisk gruppbild i det fina vädret.

Besöket avslutades med en presentation av GKN och traineeprogrammet för studenter på Universitet. Det kändes väldigt lyckat och förhoppningsvis lyckades vi locka några framtida studenter att söka sig till GKN när de avslutat sina studier.

Allt som allt tycker jag det var en riktigt lärorik resa, även lite extra roligt eftersom det inte är ofta man ser de norra delarna av vårt långa land.

På återseende Kiruna!

Foto 2015-02-25 13 07 15