Framtidens produktion

Framtidens produktion

Produktionsmetoder och processer är i ständig utveckling. Nya teknologier och innovationer möjliggör effektivare och säkrare produktion samtidigt som det blir möjligt att tillverka mer och mer komplexa produkter. Inom GKN ligger vi i framkant inom områden såsom Additive Manufacturing och är alltid öppna för att investera i utrustning som förbättrar de anställdas hälsa och säkerhet då detta är företagets högsta prioritet. Nedan återfinns några trender och framtidsutsikter inom industriell produktion.

Additive Manufacturing har under de senaste åren varit en het och upphaussad produktionsmetod som förväntas revolutionera delar av den tillverkande industrin. Metoden möjliggör tillverkning av komplexa strukturer, vilket öppnar upp nya, tidigare otänkbara, möjligheter för konstruktörer och designers. GKN satsar stort på utveckling av denna teknologi, speciellt i Filton i Storbritannien där företagets center of excellence för Additive Manufacturing är stationerat. Detta för att påskynda utvecklingen av teknologin och för att vara väl förberedda när efterfrågan av detaljer tillverkade via metoden på allvar tilltar.

Automatisering av industriell produktion är något som har pågått under en längre tid. Alltifrån löpande band till svetsande robotar har intagit verkstäderna genom åren och underlättat de anställdas arbetsuppgifter. Hitintills har robotarna oftast fått arbeta ostört i väl avgränsade burar för att inte riskera att orsaka någon skada. Den nutida utvecklingen går emellertid mot att avlägsna burarna och låta robotarna interagera med människan. Detta betyder att människor och robotar kan hjälpas åt och parallellt utföra arbete på en detalj. För att upprätthålla säkerheten är roboten utrustad med exempelvis kameror och sensorer och har således koll på sin omgivning samtidigt som den anställde kan kommunicera med roboten via till exempel handrörelser.

Säkerhet och hälsa är som tidigare nämnt viktigt för GKN, varför exempelvis skyddskor och skyddsglasögon krävs för att få vistas i våra verkstäder. För att undvika utslitningsskador anordnas utbildningar i bland annat lyftteknik samtidigt som arbetsbänkar och dylikt anpassas för att uppnå så bra ergonomi som möjligt. Dock finns det förbättringspotential inom detta område precis som det finns inom de flesta andra områden. En lösning på utslitningsskadeproblematiken som några företag försöker marknadsföra och utveckla är så kallade exoskelett. Ett exoskelett kan beskrivas som en utanpåliggande mekanisk struktur som fästes på kroppen. Skelettet är utformat för att följa kroppens rörelser och assistera vid exempelvis tunga lyft så att inte ländryggen slits ut. Små motorer ser till att gripa in när kraft behövs och underlättar helt enkelt den mänskliga rörelsen.

Sammantaget ser det ut som att den snabba utvecklingstakten och fokuset på automation inom produktionsområdet kommer att hålla i sig, och robotar kommer bli en allt vanligare syn, både i mänsklig och ej mänsklig skepnad.

Illustration av Panasonics variant av exoskelett
Illustration av Panasonics variant av exoskelett

Lämna ett svar

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.