Filip Jensen

Filip Jensen

Filip Jensen – Lokal trainee

M. Sc. Rymdteknik – Rymdfarkoster och instrumentering, Luleå tekniska universitet

Mitt namn är Filip Jensen, född 1992 och uppvuxen i Trollhättan. Jag har sedan jag var stor nog att sitta i morfars knä delat hans intresse i tekniska framgångar och spännande fenomen i universum och det är där jag tror att mitt rymd och flygintresse startade som nu lett mig till GKN.

Jag började jag plugga Civilingenjör i Rymdteknik med inriktningen Rymdfarkoster och Instrumentering år 2012 med studier både i Luleå och Kiruna, en tid fylld med roliga aktiviteter och där livslånga band till likasinnade vänner knöts. Jag visste långt innan utbildningens start att jag ville jobba med rymdfart och intresset bekräftades under studietiden, detta intresse ledde till att jag senare sökte mig till GKN för att få ett perspektiv kring branschen sett från industrin. Under mitt andra år på utbildningen fick jag sommarjobb på dåvarande avdelningen Aerothermo, och har sedan dess gjort flera sommarjobb på både Nozzle och Rotors.

Parallellt med studierna deltog jag i ett 2 årigt program kallat REXUS/BEXUS drivet av bland annat Rymdstyrelsen, DLR och ESA, där vi designade ett experiment kallat SALACIA vars uppgift var att undersöka konduktiviteten hos peroxider som Mars Science Laboratory (MSL) funnit bidra till en aktiv vattencykel på Mars yta. Detta gjordes under en raketuppskjutning från Esrange för att efterlikna Mars-liknande förhållanden som kan uppnås på olika altituder i atmosfären. Raketen är en ombyggd missil med namnet Improved Orion som accelerera otroligt fort då det är en antiflygvärnsmissil, uppskjutningen var med andra ord väldigt kort. I slutet av studierna jobbade jag även med uppstarten av ett parabolflygsexperiment kallat PVT-GAMERS som ska mäta bränslenivån hos en bränsletank under tyngdlöshet för det ESA drivna programmet ”Fly Your Thesis!” som ska flyga hösten 2018 i Novespace ”Zero G” flyg, vilket är en ombyggd Airbus A300.

Hösten 2017 gjorde jag ett internship på ESA (European Space Agency) på ESTEC i Nederländerna. Väl på ESTEC jobbade jag under avdelningen TEC-MPC (Chemical Propulsion) och fick arbeta med allt från additive tillverkning för CubeSats, phase-zero design för satelliter och labbtester av pulverbädd-tillverkad hårdvara.

Exjobbet gjordes därefter i Topologi Optimering på GKN i Trollhättan för projektet Prometheus där målet var viktreducering av manifolden till turbinen. Traineeprogrammet har varit i sikte redan sedan första sommarjobbstillfället och jag ser den kommande tiden som en perfekt möjlighet att fortsätta utvecklas och knyta nya kontakter.