Kasper Janehag

Kasper Janehag

Kasper Janehag – Lokal trainee

M.Sc. inom Flyg- och rymdteknik vid Boeings masterprogram, University of Washington

Mitt namn är Kasper Janehag, född och uppväxt i Örby, en liten by i södra Västra Götaland. Till skillnad från många andra har jag under större delen av mitt liv haft en klar bild om min önskade framtid. Med en racingmekaniker till far, präglades min uppväxt av resor till racingtävlingar runt om i världen. Återkommande vid dessa var min fascination för racingingenjörer och deras ständiga anpassning av bilens inställningar utifrån banans förutsättningar. Även om jag vid den tiden inte fullt förstod deras yrke, stod det tidigt klart att jag ville arbeta med teknik.

Efter avlutad gymnasieutbildning från teknikprogrammet var det dags att åka ut i världen och ”lära känna sig själv” samt ”skapa perspektiv på tillvaron”. Denna ytterst komplexa uppgift angreps genom intensivt resande i över tjugo länder, i totalt fyra olika kontinenter. Främmande kulturer, platser och människor bidrog starkt till vidgade perspektiv; om jag lärde känna mig själv står dock fortfarande obesvarat.

Det intensiva resandet ledde så småningom till lätt prestationsångest, vilket i sin tur ledde till påbörjade studier vid maskintekniksektionen på Chalmers tekniska högskola. Höga studieresultat, erhållna stipendier och starkt rymd- och flygintresse, ledde till att jag efter kandidatexamen sökte mig till masterprogrammet inom rymd- och flygteknik vid William E. Boeing Department of Aeronautics & Astronautics vid University of Washington, Seattle USA. Programmet hade ett starkt fokus på matematik men förlade en stor del av studietiden vid Boeings fabriker där fabriksflöden, flygstrukturer och underhåll studerades närmare. Lagom till att stipendietillgångarna tog slut började jag föreläsa inom grundläggande mekanik och därmed finansiera sista delen av mina studier. Att på veckobasis föreläsa inför 120 amerikanska ungdomar var en utmanande men sannerligen stimulerande uppgift.

Examen från University of Washington erhölls hösten 2016 varpå anställning vid NASA Ames Research Center i Silicon Valley följde. På NASA arbetade jag med aerodynamiska analyser av rotorer hos mindre autonoma flygburna fordon (sUAS), i vardagligt tal kallat drönare. Vid sidan av möjligheten att uppleva forskning på världsklassnivå var företagskulturen som huserar i Silicon Valley otroligt intressant att ta del av.

Förutom min passion för resande, lägger jag stora delar av min fritid på diverse nördiga aktiveter. Under senaste tiden har detta inkluderat Artificiell Intelligens (AI) och Deep Learning-algoritmer, ett intresse jag hoppas kunna applicera i mitt dagliga arbete under traineeprogrammet. Att söka till GKN Aerospace traineeprogram var mitt självklara val, då programmet erbjuder en möjlighet att komplettera mitt djupa tekniska intresse med mjukare delar såsom ledarskap och strategi. Med otroliga produkter, kompetent folk och bred organisation ser jag fram emot 18 månader av inspirerande möten, roliga studiebesök och varierande arbetsuppgifter.