Examensarbete

Examensarbete

Är du intresserad av att skriva examensarbete hos oss? I listan nedan hittar du nuvarande förslag på projekt. Kontaktperson för respektive examensarbete hittas i dokumentet. För övriga frågor kontakta aerotrainees@gknaerospace.com.