Examensarbete

Examensarbete

Är du intresserad av att skriva examensarbete hos oss? I listan nedan hittar du nuvarande förslag på projekt. Kontaktperson för respektive examensarbete hittas i dokumentet.

Hittar du inget intressant examensarbete i listan eller har du ett eget förslag? Tveka inte att kontakta oss via aerotrainees@gknaerospace.com.