Examensarbete

Examensarbete

Är du intresserad av att skriva examensarbete hos oss? I listan nedan hittar du nuvarande förslag på projekt. Kontaktperson för respektive examensarbete hittas i dokumentet.

Hittar du inget intressant examensarbete i listan eller har du ett eget förslag? Tveka inte att kontakta oss via aerotrainees@gknaerospace.com.

Master Thesis – Systematic Literature Review on AI in Sourcing and Procurement including developing an AI Model to Estimate Supplier Performance

Master Thesis – Comparison of augumentation methods for image data of metallic surfaces