Sekretessklassad militär information

Sekretessklassad militär information

Ni kan vara lugna! Ingen klassad information kommer att avslöjas i detta inlägg (med risk för att intresset hos några av er just sjönk en smula). Däremot tänker jag berätta lite mer om hanteringen av klassad information och processerna runt de människor som i sitt arbete hanterar hemlig militär information.

Som jag skrev i mitt förra inlägg, Exportkontroll, så klassas produkter enligt en stigande skala beroende på hur hemliga de är. Dessa produkter skulle dock inte kunna skapas om vi inte hade informationen som berättar hur man gör. Denna information är åtråvärd och minst lika hemlig som de faktiska produkterna. Informationens hemlighetsgrad klassas därför enligt följande skala:

  • Top Secret
  • Hemlig Secret
  • Hemlig Confidential
  • Hemlig Restricted

Säkerhetspolisen genomför registerkontroller på de personer som hanterar sekretessbelagd militär information enligt denna skala beroende på hur hög nivå av sekretess informationen håller. Ju högre klassad informationen är desto sämre skulle det vara för rikets säkerhet om informationen kom ut. Detta ställer som ni förstår stora krav på hanteringen av informationen, såväl den information som finns i dokument som den som finns i huvudet på de anställda.

För att få hantera sekretessklassad militär information i sin tjänst måste personen i fråga säkerhetsprövas. Då kan man ju fråga sig om man inte bara kan säkerhetspröva alla så slipper man problemet med vem som får säga vad till vem på jobbet? Tyvärr är det inte så lätt. Det är faktiskt så att företaget begår ett fel om det säkerhetsprövar anställda som inte kommer i kontakt med hemlig militär information eller befinner sig inom de områden där sådan information finns.
Säkerhetsskyddsförordningen (1996:633) fastställer att säkerhetsprövningen ska grundas på:

  • Den personliga kännedomen som finns om den som prövningen gäller,
  • Uppgifter som framgår av betyg, intyg och referenser med mera
  • Uppgifter som har framkommit vid registerkontroll (alla säkerhetsklasser)

Vad innebär det då att bli säkerhetsprövad? Prövningen som görs innehåller tre delar:

Personligt samtal: under samtalet ställs frågor om din livssituation och bakgrund, din umgängeskrets, dina alkoholvanor och dina resevanor. Det kommer även att frågas om narkotika, doping, och brottsbelastning så väl som dina vanor på internet och sociala medier, ditt säkerhetstänk och din lojalitet. Allt detta kan hittas på FMVs hemsida i dokumentet ”Underbilaga 8.3 till Industrisäkerhetsmanualen ”.

Samtalet syftar till att bedöma sårbarheter hos och runt personen samt personens pålitlighet och lojalitet. Då detta samtal är avklarat görs en bedömning huruvida den anställde är lämplig att få hantera känslig information.

Sekretessavtal: Den anställde måste också skriva under ett sekretessbevis där personen lovar att inte på något sätt sprida vidare informationen man tar del av på minst 40 år.

Registerkontroll: En framställan om registerkontroll enligt Säkerhetsskyddslagen görs efter personens samtycke och skickas till Säkerhetspolisen. Den anställde kontrolleras av Registerkontrolldelegationen som finns inom Säkerhetspolisen för att utröna om det finns någon brottslig historia hos personen ifråga. Skulle så vara fallet och det inte framkommit av det personliga samtalet ringer SÄPO upp personen i fråga för att få en förklaring. Så länge en person är säkerhetsprövad finns personen kvar i registret. Om man skulle åka fast för något under tiden som man finns där, säg ett narkotikabrott tex, ”plingar det till” i SÄPOs databas och vid behov omprövas det tidigare beslutet.

När allt detta är gjort och personen blivit godkänd meddelas företaget att du är godkänd för att hantera säkerhetsklassad information.

För att ytterligare sänka sårbarheten hos anställda ser företaget till att de anställda endast har tillgång till den del av informationen de behöver för att utföra sitt jobb. På så sätt sitter ingen person med hela kakan av information.

Om man som säkerhetsprövad lämnar sin tjänst och inte längre tar del av sekretessbelagd information tas man bort ur registret och alla papper från din säkerhetsprövning förstörs, förutom sekretessavtalet förstås! Det gäller som sagt i minst 40 år..

Lämna ett svar

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.