Sök till Traineeprogrammet

Ansökningsperioden till traineeprogrammet 2018/2019 är öppen till 28 februari 2018!

Ansökan till traineeprogrammet öppnas i början av varje år med urvalsperiod under våren och start i september. Du hittar annonsen till ansökningarna på www.gkn.com/aerospace eller

Klicka här för att söka till civilingenjörsposition

Klicka här för att söka till civilekonomposition

Mer information om traineeprogrammet finns under fliken “Traineeprogram”.

För ytterligare information och frågor, vänligen kontakta:
Magnus Hallberg tel: +46 520 29 26 40

Eller maila oss traineer på: aerotrainees@gknaerospace.com