Browsed by
Dag: 25 oktober 2013

Training days

Training days

Förra veckan hade vi ”Training days” vars syfte är att investera i utbildning och höja medarbetarnas samlade kompetens. De fyra dagarna bestod av utbildningar inom olika ämnesområden. En kurs som gjorde ett gott intryck på mig var ”Future aero engine components” och som namnet antyder var det två späckade timmar fyllda med avancerad motorteknik från forskning och koncept till kommande produkter. Kursen behandlade tekniska begränsningar som finns idag i motorsammanhang samt framtida utmaningar.

Designen för civila turbofläkt motorer kommer inte att förändras radikalt inom de kommande åren. Men mycket är på gång. Vid utveckling av flygmotorer handlar allt om balans. Balans mellan motorns storlek, vikt och luftmotstånd. Men också balans som ett komplicerat samspel mellan flöden av gaser, vätskor, temperaturer i olika material, material med olika egenskaper, komponenter och dess samarbete i olika system.

Vid utveckling av flygmotorer måste utvecklarna hela tiden väga för och nackdelar med nya konstruktioner. Utmaningen är att förverkliga innovativa idéer och främst inom materialteknik. Företag som GKN driver forskningen framåt för att utveckla tuffare, lättare och värmetåligare material. Lättare motorkomponenter och design som integrerar motorn med flygplanet för att på så sätt öka den totala aerodynamiska prestandan.  Det finns fortfarande mycket kvar att upptäcka och uppfinna!