Browsed by
Dag: 12 februari 2014

GKN Aerospace Applied Composites – ACAB

GKN Aerospace Applied Composites – ACAB

I måndags besökte vi traineer ACAB i Linköping som har varit ett dotterbolag till GKN Aerospace i Trollhättan sedan slutet av år 2007. ACAB är ett högteknologiskt företag som specialiserat sig på kompositbaserade lösningar för krävande civila och militära applikationer. De jetmotorkomponenter som ACAB utvecklar och tillverkar är lastbärande strukturkompenter med låg vikt och integrerade funktioner för de främre delarna av flygmotorn. Komponenter tillverkade av komposit gör det möjligt för ledande företag att skapa lätta, starka och kostnadseffektiva slutprodukter med optimal prestanda och mindre miljöpåverkan.acab

På ACAB fick vi träffa en person vid namn Stefan Johansson som arbetar på avdelning för produktutveckling. Han visade oss runt i verkstäderna och gav oss en företagspresentation som gjorde att vi fick en ökad förståelse för detta företag och dess produkter. Jag tror att vi alla åkte ifrån företaget med olika tankar kring kompositteknik och hur detta kan tillämpas i större utsträckning i Trollhättan.

Vi tackar Stefan Johansson för hans fina mottagande och att han tog sig tid att visa oss runt på ACAB.