RiHi

RiHi

Vad kul att du hittade hit! Sidan om vårt projekt och årsuppdrag, som du kanske läst om i blogginlägget, är under konstruktion och kommer uppdateras successivt!

Vad är RiHi?
RiHi är en organisation med visionen att understödja asylsökande ingenjörers integration i det svenska samhället genom att skapa kontaktytor mellan näringslivet och den asylsökande, samt förmedla nödvändig information och verka för skapandet av praktikplatser.

Vad gör RiHi?
Vi arrangerar en serie föreläsningar som förmedlar information som underlättar den asylsökandes integration i det svenska näringslivet samt inspirerar till aktivt engagemang. Föreläsningarna behandlar ämnen så som kvalificerat arbete i Sverige, jobbsökande och berättelser från lokalt näringsliv. Till dessa tillfällen bjuds gäster som har expertis på berört område och representanter från myndigheter och företag.

En praktikplats ger möjligheter att utveckla språkkunskaper, knyta kontakter och lära känna den svenska kulturen, vilket tillsammans bidrar till en effektiv väg in i det svenska samhället. Genom att organisera tillfällen för rekrytering och engagera företag i verksamheten, sammanförs asylsökande med näringsliv.

Önskas mer information om projektet eller du önskar engagera dig, hör gärna av dig till oss på info.RiHi@gmail.com eller vår facebook-sida.

På återseende!