Browsed by
Dag: 5 februari 2013

MEFOS

MEFOS

Precis som mina eminenta kollegor redan har berättat, så var vi i Luleå förrförra veckan. Något som de dock inte tog upp var vårt mycket intressanta besök på Swerea MEFOS (MEFOS). Därför tänkte jag ta och författa några rader om just det besöket. Men först lite kort företagsinformation.

MEFOS ingår i Swerea-koncernen, där även Swerea IVF, Swerea KIMAB, Swerea SICOMP och Swerea SWECAST ingår. Det är omkring 90 anställda på företaget, varav ca 55 av dessa är forskningsingenjörer. Att det finns så många forskningsingenjörer beror på att just det MEFOS gör, är att de skapar, förädlar och förmedlar forskningsresultat  inom tillverkning, bearbetning, användning och återvinning av metaller för huvudmännen och andra kunder, för att förstärka deras konkurrenskraft. De främsta forskningsområdena är:

  • Projektledning, drift- och anläggningsteknik för stora EU- och pilotprojekt.
  • Metallurgisk processteknik inklusive värmning och bearbetning, speciellt  reduktionsmetallurgi, ferrolegeringar, energi- och förgasningsteknik.
  • Mätteknik och processanalys.
  • Datormodellering, simulering och beräkningar, speciellt CFD- och FEM-teknik.
  • Miljö- och restproduktteknik.
  • Processintegration.

Kunder till MEFOS finns främst bland miljöföretag, energiproducenter, utrustningsleverantörer inom stålindustrin, samt basmetall-, legerings- och stålindustrin (Källa: http://www.swerea.se/sv/mefos/Om-Swerea-koncernen/).

Vårt besök på MEFOS började med att vi fick våra besökstaggar i receptionen och blev välkomnade av MEFOS VD Göran Carlsson. Tillsammans med kollegorna Ralph Nyström och Thomas Jonsson (tidigare trainee på Volvo Aero) höll de sedan i en företagspresentation för oss. Det var verkligen intressant att höra om bredden av forskningstjänster som de erbjuder. De berättade även om nyligen gjorda forskningsprojekt, och inte helt oväntat så berör många aktuella projekt miljö- och energieffektiviseringsfrågor.

Efter introduktionen och företagspresentationen visade Ralph och Thomas oss runt i MEFOS fina forskningslokaler. Där fick vi se en hel del forskningsutrustning, bl.a. LKABs experimentmasugn. MEFOS tjänster är verkligen unika med den storskaliga forskningsutrustning som de har, och det är inte konstigt att det kommer företag ifrån princip hela världen för att bedriva sina stora forskningsprojekt där.

Studiebesöket på MEFOS avslutades med lite lunch, för att sedan, mätta och nöjda med besöket, köra vidare  en knapp kilometer till SSAB, vilken var vår nästa anhalt.