Hållbara metaller för en bättre värld

Hållbara metaller för en bättre värld

Dagens konsumtionsorienterade ekonomier driver på efterfrågan av naturresurser samtidigt som globaliseringen möjliggör gränsöverskridande handel av dessa. Detta har lett till stora ekonomiska möjligheter för utvecklingsländer som besitter generösa markfyndigheter genom export av exempelvis sällsynta metaller. Dock har denna utveckling inte enkom bidragit till positiva konsekvenser, utan har även bidragit till miljömässiga och sociala problem. Därför har företag såsom GKN ett viktigt uppdrag att se till så att inköp av material sker på ett kontrollerat och hållbart sätt.

Jag har genom mina projekt på inköpsavdelningen fått förståelse för vilka variabler som är viktiga vid val av leverantörer. Kriterier såsom kapacitet, förmågor och kvalitet hör självklart till de mest betydelsefulla för att få till en effektiv och stabil process, men även andra aspekter är viktiga att väga in vid en utvärdering av en leverantör. Däribland återfinns leverantörens arbete med hållbarhetsfrågor. I begreppet hållbarhet ingår social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet, vari vissa aspekter regleras genom lagar, medan andra styrs av företagsspecifika värderingar. Gemensamt för alla tre områden är dock att alla är viktiga för att kunna skapa ett attraktivt samhälle även i framtiden.

Då GKN Aerospace bearbetar flertalet olika legeringar, förekommer en rad olika metaller i våra produkter. Ur hållbarhetsperspektiv är det av vikt att dessa metallers ursprung kontrolleras för att säkerställa att de kommer från leverantörer som når upp till hållbarhetskraven. Jag jobbar för tillfället i ett projekt rörande detta, nämligen i ett projekt om konfliktmineraler.

Konfliktmineraler är benämningen på en grupp metaller (tenn, tantal, volfram och guld) som utvinns i Kongo och dess närområde för att finansiera pågående konflikter. Denna finansiering bör självklart stoppas genom att strypa efterfrågan av dessa konfliktmineraler. Detta ställer krav på att företag som i någon form köper tenn, tantal, volfram eller guld, säkerställer att dessa inte kommer från en organisation som stödjer krigsförande grupperingar i Kongoområdet. Detta görs genom att varje företag i värdekedjan som använder någon av dessa metaller undersöker dess ursprung. På så vis synliggörs det var metallerna kommer ifrån, och förändringar kan göras om det visar sig vara nödvändigt.

Det känns både intressant och viktigt att arbeta med detta projekt då det inte bara är viktigt för företaget, utan även är viktigt ur ett samhälleligt perspektiv.

Lämna ett svar

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.