Browsed by
Dag: 9 maj 2015

Third week in the US

Third week in the US

A few weeks into our internship over here in Newington, we have not only had time to (somewhat) adapt to the American life but we have also had time to get into our tasks at the office.

Just like in Trollhättan, many things here circle around Pratt & Whitney’s new engine family PW1000G. I have therefore been placed at the purchasing department to help prepare and map our supplier base for the PW1000G engines, before the production volumes skyrockets next year. The plan is that this work also will incorporate some supplier visits, which will give me a chance to see some of the reality away from the planning table. At the same time, I have also started with a task in the other end of the business here with market studies for another GKN site here in New England. Very exciting!

Pratt_&_Whitney_PW1000G_(4339944349)
Pratt & Whitney’s new “small” engine does not seem so small when you get closer (Singapore Airshow 2010)

I have not been all work for us here, Cecilia and I have also had time to see some of Connecticut. Our American colleagues have been quick to suggest things to do, like favorite restaurants, hiking trails or casinos to visit. Our last outing took us to Mystic, a small summer town near the border to Rhode Island, where they had restored a 19th-century seafarer village. A nice change to all the shopping malls and highways you usually see on your weekdays!

DSC_0894
Mystic Seaport
DSC_0903
Whaling ship Charles W. Morgan in Mystic Seaport

 

 

Tredje veckan i USA

Tredje veckan i USA

Nu när vi har kommit några veckor in i utlandspraktiken har vi inte bara hunnit att (någorlunda) anpassa oss till den amerikanska vardagen utan också kommit in i våra respektive uppgifter.

Precis som hemma i Trollhättan kretsar mycket här i Newington kring Pratt & Whitneys nya motorprogram PW1000G. Jag har därför hamnat på inköpsavdelningen här, för att hjälpa till att förbereda och se över vår leverantörsbas till PW1000G-motorerna innan produktionsvolymerna skjuter i höjden nästa år. Planen är att det kommer att ingå en del leverantörsbesök i arbete, så att man även får chans att se lite av verkligheten utanför planeringsbordet. Samtidigt har jag också fått börja arbeta i andra änden av affärsverksamheten med marknadsundersökningar åt en annan GKN-site här i New England, som jag också ska få besöka i nästa vecka. Väldigt spännande!

Pratt & Whitneys nya "lilla" motor är inte så liten på nära håll (Singapore Airshow 2010)
Pratt & Whitneys nya “lilla” motor är inte så liten på nära håll (Singapore Airshow 2010)

 

Men det har inte bara varit jobb för oss här, jag och Cecilia har också hunnit se oss om i Connecticut. Våra amerikanska kollegor har varit snabba på att ge tips, om det så är om favoritrestauranger, vandringsleder eller kasinon som vi borde besöka. Senaste utflykten fick gå till Mystic, ett litet sommarsamhälle nära gränsen till Rhode Island, där man hade bevarat och restaurerat ett sjöfartssamhälle från 1800-talet. Lite skön omväxling till alla köpcentrum och motorvägar som man vanligtvis ser på vardagarna!

DSC_0894
Mystic Seaport
DSC_0903
Valfångstfartyget Charles W. Morgan i Mystic Seaport