Browsed by
Månad: april 2015

On site in Newington

On site in Newington

The first days in Newington has passed without any disasters for me and Anders. I have survived driving in five-lane highways, service visit from our Internet supplier since my router wouldn’t start and gigantic pasta portions at one of near located lunch restaurants. We came to the US Thursday evening after 15 hours of travelling. After a couple of days suffering from jet lag we were ready for the first day at our sixth, final and longest internship. We will stay for three months this time and I think I speak for both me and Anders when I say that it will be nice to actual stay a little longer at one place this time. It is harder than one might think to change work place, work task and colleagues every sixth week.

IMG_4107
During these three months we will live in fully furnished apartments. My one-bed-apartment is about the same size as my chain-house back home…

 

GKN Aerospace Newington, or GANE as it is abbreviated, is located close to the city of Hartford in the state of Connecticut. About 120 employees spend their days here so it is a much smaller site than Trollhättan. They manufacture among other enormous fan cases (the large parts in the very front of a jet engine). They also receive some products from Trollhättan, which they machine and then send back to Sweden. Here, I am working with the quality department and will work closely together with a guy called Ryan. Together we will perform a quality project which will continue when I have gone back home. I have these days taken some responsibility for the project leading, something I specialized myself within during my master and therefore finds really interesting! It is always fun to be using theoretical knowledge in practice!

IMG_4123
The weekends has to been spent in some way as well. This Saturday we visited Mark Twain’s house in central Hartford.

 

Besides working we are off course hoping for some sightseeing in beautiful New England and experience some American social life. We have already been visiting Mark Twain’s house in Hartford and had an “Happy Hour” with some of the colleauges from GANE and the nearby site in Manchester.

Until I write here again, I wish you a good time!

På plats i Newington

På plats i Newington

Ja, de första dagarna i Newington har avlöpt väl för mig och Anders. Jag har överlevt femfiliga motorvägar i rusningstrafik, besök från internetleverantören (mitt internet funkade inte när jag väl fick min lägenhet…) och gigantiska pastaportioner på lunchrestaurangen. Vi kom hit i torsdags kväll förra veckan och efter ett par dagars jetlag var vi i måndags redo för första dagen på den sjätte, sista och längsta praktikperioden. Tre månader ska vi vara här och jag tror jag talar för oss båda när jag säger att det ska bli rätt skönt att få stanna lite längre på en plats denna gång. Det är mer ansträngande än man kan tro att byta arbetsplats, arbetsuppgift och arbetskamrater var sjätte vecka.

IMG_4107
Under dessa tre månader kommer vi bo i varsin möblerad lägenhet. Denna etta är ungefär lika stor som mitt lilla radhus därhemma…

GKN Aerospace Newington, eller GANE som det förkortas, ligger nära staden Hartford i staten Connecticut. Här jobbar cirka 120 personer varav de flesta ute i verkstaden, så det är en betydligt mindre site än Trollhättan. Här tillverkas bland annat enormt stora fan cases (de stora delarna längst fram i en jetmotor). Dessutom kommer det en hel del produkter från Trollhättan som bearbetas och sedan skickas tillbaka till Sverige. Här sitter jag på kvalitetsavdelningen och kommer jobba tätt tillsammans med en kille som heter Ryan. Tillsammans ska vi bedriva ett kvalitetsprojekt som kommer att fortgå även efter att jag försvunnit. Jag har hittills fått ta ganska stort ansvar vad gäller planeringen och styrningen av projektet, något som jag specialiserade mig inom under min master-utbildning och därför tycker är jätteroligt! Det är alltid roligt att få använda något i praktiken som tidigare bara varit teoretisk kunskap! 

IMG_4123
Helgerna ska ju också fördrivas med något. I lördags passade vi på att bli lite kultiverade och kollade in Mark Twains gamla hus i centrala Hartford.

 Förutom jobb hoppas vi givetvis på att få turista lite i vackra New England och få uppleva lite amerikanskt socialt liv. Vi har redan hunnit med författaren Mark Twains hus i Hartford och igår följde vi med några av kollegorna både på GANE och GKN-siten i närliggande Manchester på en “Happy Hour”.  

Tills vi hörs igen, ha det gott!

 

When the cat(s) is(are) gone…

When the cat(s) is(are) gone…

Well, then it’s only me and Martin left.

Now taht the other trainees have left the country, it’s only me and Martin left in Trollhättan, if you exclude every other non-trainee. A little bit less stressfull, fewer meetings and perhaps a bit more boring?

But I believe we shall manage! Now that the visa application process is done, the accommodation booked, car booked and information regarding starting date and time, dress code etc. is sorted out, I believe it’s time to take a step back and relax for a moment. I’m ready for Cincinnati, the question is though, is Cincinnati ready for me?

The last few weeks have been busy with trips, meetings, planning and a couple of presentations.

Talking about presentations… We presented our trainee assignment for a group of people from various departments and positions within the company. The assignment we received half a year ago tasked us with finding out and investigating what trends in the society that affects the choice of employer for newly graduated young students, as well as what expectations they have on the company and how well GKN Aerospace in Trollhättan meets these.

I can’t say anything else but that the presentation was a success! We got really positive feedback from people from the shopfloor, from our departments as well as managers and company board members!

It will be most interesting to see what kind of changes the company will go through these following months and whether or not our analysis and presentation will have had any impact!

Next time you’ll hear from me will be from the land of the free…

När katten(erna) är borta så…

När katten(erna) är borta så…

Ja, då blir det bara jag och Martin kvar.

Nu när de andra traineerna har lämnat landet är det bara jag och Martin kvar i Trollhättan, om man bortser ifrån resten “icke-traineer”. Lite lugnare, lite mindre möten och kanske lite tråkigare?

Men vi ska nog klara oss! Nu när visumansökan är klar, boende bokat, bil bokad och information om när man skall börja, vilken klädkod som gäller osv. är inhämtad så kan man nog luta sig tillbaka och andas ut. Jag är redo för Cincinatti, frågan är om Cincinatti är redo för mig?… om en och en halv vecka!

De senaste veckorna har varit helt fullbelagda med diverse resor, möten, planering och en och annan presentation.

Appropå presentation… Vi presenterade vårat traineeuppdrag för en samling personer ifrån diverse olika avdelningar/positioner på företaget. Traineeuppdraget som vi fick i höstas som årsuppdrag handlade i år om vilka trender som finns i samhället som påverkar nyutexaminerade studenters val utav arbetsgivare, samt vilka förväntningar studenterna/unga arbetssökande har på företaget och hur väl GKN Aerospace i Trollhättan möter dessa förväntningar.

Jag kan inte säga mer än att presentationen var en succé. Vi fick väldigt mycket positiv feedback efter, både ifrån verkstadsarbetare, personer på avdelningarna, chefer och även personer som sitter i ledningsgruppen!

Det skall bli spännande att se hur företaget utvecklas och om vår presentation och analys får någon slagkraft i de förändringarna som kan komma att ske!

Nästa gång ni hör något ifrån mig blir det ifrån de frias land…

Time for internship abroad!

Time for internship abroad!

It is now really close to departure to the great land in the west, as half of the young graduate group is leaving for the US in next week. Cecilia and I are going to Newington in Connecticut, where we will spend our three month long internship abroad. Everything needed for the trip should now finally be in order, after quite some time and effort to get apartment, rental car, internship position and visa arranged. The last preparation was therefore a visit to the US embassy in Stockholm for the mandatory visa interview.

The site in Newington has been a part of GKN Aerospace since 2005, but then under the Volvo Aero name. Due to this, many Swedes are working there on a permanent basis and it has been rumored that the site has been somewhat Swedicized, but I still hope to experience some American culture also in the office (read: doughnuts and Casual Fridays). The fact that the city is 1,5-2 h from both New York and Boston will probably not make the stay any less fun. The cultural experience is actually a major reason to our stay abroad during the graduate program.

Looking forward to reporting here again when I have been on-site for some time!

GANE
GKN Aerospace Newington

 

Snart dags för utlandspraktik!

Snart dags för utlandspraktik!

Nu är det inte långt kvar till avfärd mot det stora landet i väst, nästa vecka lämnar nämligen halva traineegruppen Sverige för USA. Jag och Cecilia ska bege oss mot Newington i Connecticut, där vi ska tillbringa vår tre månader långa utlandspraktik, och äntligen ska allt vara på plats inför resan. Det har tagit mycket tid och arbete att få boende, bil, praktikplats och inte minst visum ordnat! Sista förberedelserna innebar därför en resa till amerikanska ambassaden i Stockholm för den obligatoriska visumintervjun.

Siten i Newington har varit en del av GKN Aerospace sedan 2005, men då under Volvo Aeros flagg. Flera svenskar jobbar därför där permanent och det ryktas att stället har blivit lite försvenskat, men jag hoppas ändå på att få uppleva ett visst mått av amerikansk kultur även på kontoret (läs: doughnuts och Casual Fridays). Att staden ligger 1,5-2 h från både New York och Boston kommer nog inte heller att göra vistelsen tråkigare. Den kulturella upplevelsen är faktiskt en stor anledning till att vi åker utomlands under traineeåret.

Ser fram emot att få rapportera igen när jag har varit på plats ett tag!

GANE
GKN Aerospace Newington
Introduce a Girl to Engineering

Introduce a Girl to Engineering

Last Thursday, something rather unusual happened here at GKN: 45 girls of ages 13 to 19 years came to the company! The mission of the day was to explain the question that always appear – what does an engineer really do?

The visit was arranged in collaboration with the voluntary organization IGE Day, where IGE stands for “Introduce a Girl to Engineering”. The purpose is, as the name applies, to get more women to the engineering profession. GKN is probably not unique with more male engineers and operators than female, and even if the number of female engineering students is growing in Sweden, the most people I have spoken with agree that we need more women in the engineering business.

IGE Day är en organisation som vill locka unga tjejer till teknikyrken. Läs mer på deras hemsida: www.igeday.com
IGE Day är en organisation som vill locka unga tjejer till teknikyrken. Läs mer på deras hemsida: www.igeday.com

However, the number of women in the business you can discuss forever, but the focus of the day was of course on the exciting girls that had arrived! Most of them were there together with their class and their teacher, but some of the girls were there on their own. At arrival at 9 AM they got some fruit and juice which they brought to the aula where I greeted them welcome. Thereafter some of our female engineers spoke about their background, their way to the engineering profession and what they do today. After the presentation we went together to our big gymnastics hall to find out how you can think when you are about to develop a product and produce it.

Karolina förklarar vad man behöver tänka på när man ska utveckla en produkt
Karolina explains what you might need to think about when you develop a new product.
Anna berättar om vad hon jobbar med
Anna talks about what she works with.

The girls were divided into teams and got instructions to fold one paper plane each. A deep concentration and silence appeared in the hall when all the girls got to work. Each team tested their paper plane and the planes that flew the longest were chosen to be further developed. The teams created a drawing of how their plane was folded and was then assigned to mass produce the plane according to the drawing. They also got to divide the folding among them and was asked to takt the production flow, all according to Taylor’s principles and the LEAN work of GKN. The teams also got to switch drawings with each other to try to understand someone else’s drawing, something that is not always that easy. After one hour the hall was full of paper planes and it was time to move one to the next activity…

IMG_1006 IMG_1078 IMG_1084

Again our visitors were divided into groups, but this time the groups were departed. The girls in the ages of 12 to 15 were sent to our Industry School which lies in our manufacturing facilities where Magnus Ek took them for a guided tour. They were also given a metallic ring and got their names written on them.

Magnus berättar om Industritekniska gymnasiet
Magnus talks about the Industry School.

IMG_1330

The older girls went either to one of our lecture rooms with computer or to the material lab. The latter group were introduced to the microscopes and learned about how metals look like up close. The group in computer lecture room got instead to try our CAD software. It turned out to be harder than it looks like but most of the girls were engaged in the task with enthusiasm and talent.

After the group activities the girls were offered lunch and then the visit was over. Some journalists from the local newspapers were invited and interviewed some of the girls, who thereafter happy went back to their schools. Did we succeed with our mission to explain what an engineer does? We think so, based on what some of the girls commented in the end of the day. Hopefully we have inspired some of them to choose engineering or technical educations in the future!

Introduce a Girl to Engineering

Introduce a Girl to Engineering

I torsdags hände något kul här på GKN: 45 tjejer i åldrarna 13-19 år intog företaget! Dagens uppdrag var att försöka förstå den eviga frågan – vad gör egentligen en ingenjör?

Besöket skedde i samarbete med en frivilligorganisation vid namn IGE Day, där IGE står för ”Introduce a Girl to Engineering”. Syftet är som namnet antyder att locka fler tjejer till teknikyrkena. GKN har knappast någon unik situation med klar fler manliga ingenjörer och verkstadsarbetare än kvinnliga, och även om andelen tjejer växer på ingenjörsutbildningarna så är de flesta jag har pratat med överrens om att det behövs fler tjejer i teknikvärlden.

IGE Day är en organisation som vill locka unga tjejer till teknikyrken. Läs mer på deras hemsida: www.igeday.com
IGE Day är en organisation som vill locka unga tjejer till teknikyrken. Läs mer på deras hemsida: www.igeday.com

Hur som, andelen kvinnor i branschen kan man diskutera mycket om, men dagens fokus var såklart på de glada tjejer som tagit sig till oss för dagen! De flesta var där tillsammans med sin klass och sin lärare, men några tjejer var där på egen hand. Vid ankomsten klockan 9 fick de lite frukt och juice som de tog med sig in i aulan där undertecknad hälsade dem välkomna. Därefter fick några av våra kvinnliga ingenjörer berätta om sin bakgrund, sin väg till ingenjörsyrket och vad de jobbar med idag. Efter presentationen gick vi tillsammans till gympasalen för att ta reda på hur man kan tänka när man ska utveckla produkter och producera dem.

Karolina förklarar vad man behöver tänka på när man ska utveckla en produkt
Karolina förklarar vad man behöver tänka på när man ska utveckla en produkt
Anna berättar om vad hon jobbar med
Anna berättar om vad hon jobbar med

Tjejerna delades in i lag och fick instruktioner att vika varsitt pappersflygplan. En djup koncentration och tystnad lade sig över salen då alla tjejer dök in i sin uppgift. Varje lag fick sedan testa sina flygplan och det plan som flög längst valdes ut att vidareutvecklas. Lagen fick då göra varsin ritning på hur flygplanet skulle vikas och fick sedan prova på att massproducera sitt flygplan efter ritning, samt dela upp vikningarna mellan sig och takta flödet, allt enligt Taylors principer och GKN:s Lean-arbete. Lagen fick även byta ritningar med varandra för att prova på att följa någon annans ritning, något som inte är helt lätt om man inte tänker till. Efter en timme var salen full av pappersplan och det var dags att gå vidare till nästa station…

IMG_1006 IMG_1078 IMG_1084

Återigen blev tjejerna uppdelade i grupper, men denna gång skildes grupperna åt. De som går på högstadiet fick följa med ner till Industritekniska gymnasiet som ligger i våra produktionslokaler där Magnus Ek guidade runt dem. De fick även varsin ring i metall och fick tre och tre gå iväg för att få sina namn inristade i ringarna.

Magnus berättar om Industritekniska gymnasiet
Magnus berättar om Industritekniska gymnasiet

IMG_1330

De tjejer som gick på gymnasiet fick antingen följa med till en av våra lektionssalar med datorer eller till materiallabbet. Den senare gruppen fick bland annat bekanta sig med svepelektronmikroskop och lära sig hur olika metaller ser ut på riktigt nära håll. Datorgruppen fick istället prova på att modellera ringar i CAD. Det visade sig inte vara helt lätt men de flesta av tjejerna tog sig an uppgiften med entusiasm och talang.

Efter gruppaktiviteterna bjöds tjejerna på lunch i vår företagsrestaurang och sedan var besöket på GKN i Trollhättan slut. Några journalister från lokaltidningarna var inbjudna och intervjuade några av tjejerna som därefter nöjda gick tillbaka till sina skolor. Lyckades vi med vårt uppdrag att förklara vad en ingenjör gör då? Jo, baserat på tjejernas omdömen i slutet av dagen så tror vi allt det. Förhoppningsvis har vi lyckats inspirera några av dem till att välja ingenjörs- eller teknikutbildningar i framtiden!