Browsed by
Författare: Christian Sihvo

Även Cincinnati tackar för sig!

Även Cincinnati tackar för sig!

Ja, nu är det äntligen dags! Efter tre månader vid GKN Cincinnati är det dags för mig att få ta ut min efterlängtade semester. Det känns både lite sorgligt, men även som att det var på tiden, att lämna Cincinnati och ladda upp batterierna inför den stundande nystarten med nya arbetsuppgifter inom rymdturbiner vid Trollhättan.

De tre månaderna har gått både fort och långsamt. Vissa tillfällen har man stått med arbetsuppgifter som har varit såpass intressanta att man knappt kunnat släppa taget i slutet på dagen, medans andra dagar har varit betydligt mer långsamma när man haft flertalet uppgifter ute och väntar på svar från andra personer.

Då det inte direkt funnits någon användning för min kunskaper inom flyg och rymdteknik i Cincinnati, har jag fått förlita mig väldigt mycket på mina kunskaper inom Word och Excel. För att inte tala om att utveckla sagda kunskaper?

Mina arbetsuppgifter har varit väldigt varierande då jag har gjort allt ifrån att vara delaktig vid större möten, till att skriva ihop en företagsöverskridande förändringshanterings policy, till att införa ett nytt dokumentshanteringssystem, skriva ihop ett VBA och macrobaserat excelark som hanterar mätdata ifrån mätmaskiner, till att slutligen göra ett excelark för användning vid kapacitetsplanering.

Kort och gott troligtvis inget jag någonsin skulle fått för mig att göra som aerodynamiker i Trollhättan. Men jag är väldigt glad över att ha fått vara med om denna resan och ser fram emot vad de framtida utmaningarna blir!

Till sist kommer här ett par bilder från mina månader i USA, nu väntar semester!

Vid ett besök vid det amerikanska flygvapenmuséet i Dayton fick man möjligheten att gå och kika på denna pärla!
Cincinnati har en väldigt fin skyline nattetid, här är vyn ifrån Mt. Adams
Vi passade på att gå och lyssna på lite musik på fritidenockså. Här var det Floggin Molly som besökte staden!
Korv med bröd på IKEA var lika billigt här som hemma!
Som tack för ett väl utfört arbete fick både jag och Maria varsin present. Fantastiskt roligt, något av en udda souvenir att ta med sig hem!

 

A visit to GE Aviation

A visit to GE Aviation

Once again it’s time for Christian to report from Cincinnati!

About two weeks ago I got the chance to visit one of our customer’s manufacturing plant here in the Cincinnati area. GE Aviation has got the manufacturing plants for their engines CFM56, CF6, LM2500, LM6000 and LMS100 among others, in the Evendale area.

The visit was arranged with help from some people working at the commercial department here at our site and we got a guided tour through the manufacturing of specifically CF6 and CFM56.

Both engines has got a long history and many of the airplanes flying today has got either of these engines mounted. As a matter of fact, the CF6 engine made it’s debut in 1971 on the well known Douglas DC-10. The CFM56 was a little later, getting it’s first order in 1979 to upgrade the existing Douglas DC-8.

CF6-50 propelling the Boeing 747, 767 and Airbus A300, A310 and A330.

You could really say that these two programs has been both very successful as well as long lived.

What was most fascinating about the visit was the possibility to see where our components fit into the manufacturing and, on the safest way possible get as close to the end product as possible.

It’s hard to imagine how such a complex construction will be responsible of propelling a vehicle transporting both goods and people all over the world, at an altitude of over 10.000 meter! You can’t be anything other than impressed by the ingenuity of the human race!

Besök på GE Aviation

Besök på GE Aviation

Då var det Christian igen som rapporterar senaste nytt ifrån Cincinnati!

För två veckor sedan fick jag möjligheten att besöka en av våra kunders monteringsfabrik här i Cincinnatiområdet. Det är nämligen GE Aviation som har sin monteringsfabrik för motormodellerna CFM56, CF-6, LM2500, LM 6000 och LMS100 med flera, i stadsdelen Evendale.

Besöket anordnades med hjälp av personer som arbetar på Commercialavdelningen här i Cincinnati och vi fick en guidad tur i monteringen utav specifikt CF6 och CFM56.

Båda motorerna har en lång historia bakom sig och en stor del av alla flygplan som flyger idag använder sig utav en av dessa motormodeller. Faktum är att CF6 motorn gjorde sin debut redan 1971 på den välkända Douglas DC-10. CFM56 fick sin första beställning 1979 för att uppgradera och ersätta befintliga motorer på Douglas DC-8.

CF6-50 som sitter på flygplan av modellen Boeing 747, 767 samt Airbus A300, A310 och A330.

Så man kan verkligen säga att dessa två motorprogram har varit både väldigt framgångsrika och långlivade.

Det som var mest fascinerande med besöket var att få möjligheten att verkligen se var våra komponenter kommer in i monteringen, samt att på ett säkert sätt få komma så nära inpå slutprodukten som det egentligen går.

Det är svårt att föreställa sig hur en såpass komplex konstruktion sedan kommer att vara ansvarig för framdrivningen av ett fordon som transporterar personer och gods över hela världen på 10.000 meters höjd! Man kan inte annat än att bli imponerad av människans påhittighet!

 

Christian reports from Cincinnati

Christian reports from Cincinnati

Time goes and I have soon spent three weeks in Cincinnati!

One day of rest to try to get rid of the jet-lag, was all I got before the work started, which was not quite enough. Anyway, I had to drag myself out of the bed and over to the breakfast and then get into the car to drive (yes… drive, because there are no sidewalks here) the three minutes to work.

At the site I met with a whole new group of people, where Rich and Oskar were perhaps the most important to remember. These are the two people that will supervise and help me with my work during my time in Cincinnati.

Rich had been working within the aerospace/space/defence industry for a long time before he joined GKN about two years ago as Director of Technology, Quality, Health and Safety for the sites in eastern USA (EPE, Engine Products East).

Oskar is sent here from Trollhättan on a mission to work with quality improvements and has been in Cincinnati since August last year.

These two gentlemen are my supervisors for the work I’m supposed to do here in Cincinnati. What am I then supposed to do here?

The past weeks I have intensely worked with preparation of the launch of a new document management system for all of EPE, where a lot of the focus has been on developing user manuals and descriptions on how to use the system. A lot of the time has been spent on trying to learn the software and understand how to convey this to a greater audience.

Moreover I have also been tasked with producing a EPE-wide Policy for change control and how to handle change request from our customers. From customer request, to evaluation and offering, to implementation of changes.

In short it’s a lot different from the work I’m supposed to do in Trollhättan in September, which on the other hand makes it a lot more interesting!

Finally I’ll give you some non-work related pictures!

Min sjukt snygga kärra
My glorious ride!
Boendet går inte heller av för hackor!
The living isn’t too shabby!
Uppenbarligen räcker det med 10 dagar i USA för att anamma parkeringskulturen... Jag skyller på att det var dags för fika!
10 days are obviously enough to pick up the local parking culture… However I do put the blame on that it was time for Fika!

 

Christian rapporterar ifrån Cincinnati

Christian rapporterar ifrån Cincinnati

Tiden går och nu har jag snart varit här i Cincinnati i tre veckor!

En dag fick jag på mig att vila upp mig och försöka bli av med jetlagen innan arbetet började, vilket inte riktigt var helt tillräckligt. Dock fick jag slita upp mig ur sängen, gå till frukosten och sedan sätta mig i bilen för att köra (ja… köra, för det finns inga gångbanor här) de 3 minuterna det tar till jobbet.

Väl på arbetsplatsen fick jag bekanta mig med en hel del nya ansikten, där framförallt Rich och Oskar var viktiga att komma ihåg. Detta då det är namnen på de personer som agerar handledare för mig och mitt arbete här i Cincinnati under min tid i USA.

Rich har länge arbetat vid olika företag inom flyg/rymd/försvarsindustrin i USA och arbetar sedan två år tillbaka som Director of Technology, Quality, Health and Safety för våra anläggningar i östra USA (EPE, Engine Products East).

Oskar är hitskickad på uppdrag ifrån Trollhättan och arbetar med kvalitetsförbättringar och har varit i Cincinnati sedan i Augusti.

Dessa två herrar är alltså mina “chefer” för det arbetet jag skall utföra. Vad är det då jag skall göra?

De senaste veckorna har det varit intensivt arbete med att förbereda lanseringen utav ett nytt dokumenthanteringssystem för hela EPE, där det har varit en hel del fokus på att ta fram användarmanualer och beskrivningar för hur man skall använda systemet. Där har det gått en hel del tid till att helt enkelt sätta mig in i programvaran och förstå hur det fungerar, samt hur man på enklast sätt kan förmedla detta till en större publik.

Utöver detta har jag även fått i uppdrag att ta fram en Policy för hur man skall hantera ändringsförfrågningar från våra kunder, och hur den processen skall se ut genom EPE. Från kundförfrågan, till utvärdering, offerering till införande utav förändringar.

Kort och gott är det väldigt olikt det arbete jag mest troligen kommer utföra när jag väl kommer tillbaks till Trollhättan i September, vilket visserligen även gör det väldigt intressant!

Nu till sist bjuder jag på lite bilder som jag har tagit på relevanta saker! 😉

Min sjukt snygga kärra
Min sjukt snygga kärra
Boendet går inte heller av för hackor!
Boendet går inte heller av för hackor!
Uppenbarligen räcker det med 10 dagar i USA för att anamma parkeringskulturen... Jag skyller på att det var dags för fika!
Uppenbarligen räcker det med 10 dagar i USA för att anamma parkeringskulturen… Jag skyller på att det var dags för fika!
When the cat(s) is(are) gone…

When the cat(s) is(are) gone…

Well, then it’s only me and Martin left.

Now taht the other trainees have left the country, it’s only me and Martin left in Trollhättan, if you exclude every other non-trainee. A little bit less stressfull, fewer meetings and perhaps a bit more boring?

But I believe we shall manage! Now that the visa application process is done, the accommodation booked, car booked and information regarding starting date and time, dress code etc. is sorted out, I believe it’s time to take a step back and relax for a moment. I’m ready for Cincinnati, the question is though, is Cincinnati ready for me?

The last few weeks have been busy with trips, meetings, planning and a couple of presentations.

Talking about presentations… We presented our trainee assignment for a group of people from various departments and positions within the company. The assignment we received half a year ago tasked us with finding out and investigating what trends in the society that affects the choice of employer for newly graduated young students, as well as what expectations they have on the company and how well GKN Aerospace in Trollhättan meets these.

I can’t say anything else but that the presentation was a success! We got really positive feedback from people from the shopfloor, from our departments as well as managers and company board members!

It will be most interesting to see what kind of changes the company will go through these following months and whether or not our analysis and presentation will have had any impact!

Next time you’ll hear from me will be from the land of the free…

När katten(erna) är borta så…

När katten(erna) är borta så…

Ja, då blir det bara jag och Martin kvar.

Nu när de andra traineerna har lämnat landet är det bara jag och Martin kvar i Trollhättan, om man bortser ifrån resten “icke-traineer”. Lite lugnare, lite mindre möten och kanske lite tråkigare?

Men vi ska nog klara oss! Nu när visumansökan är klar, boende bokat, bil bokad och information om när man skall börja, vilken klädkod som gäller osv. är inhämtad så kan man nog luta sig tillbaka och andas ut. Jag är redo för Cincinatti, frågan är om Cincinatti är redo för mig?… om en och en halv vecka!

De senaste veckorna har varit helt fullbelagda med diverse resor, möten, planering och en och annan presentation.

Appropå presentation… Vi presenterade vårat traineeuppdrag för en samling personer ifrån diverse olika avdelningar/positioner på företaget. Traineeuppdraget som vi fick i höstas som årsuppdrag handlade i år om vilka trender som finns i samhället som påverkar nyutexaminerade studenters val utav arbetsgivare, samt vilka förväntningar studenterna/unga arbetssökande har på företaget och hur väl GKN Aerospace i Trollhättan möter dessa förväntningar.

Jag kan inte säga mer än att presentationen var en succé. Vi fick väldigt mycket positiv feedback efter, både ifrån verkstadsarbetare, personer på avdelningarna, chefer och även personer som sitter i ledningsgruppen!

Det skall bli spännande att se hur företaget utvecklas och om vår presentation och analys får någon slagkraft i de förändringarna som kan komma att ske!

Nästa gång ni hör något ifrån mig blir det ifrån de frias land…

Last day on my 3rd rotation

Last day on my 3rd rotation

It was a while ago since I last wrote anything and some things have happened since then!

First of all, I’ve done my 3rd rotation at the R&T (Research & Technology) department, where I have worked with method development. I have worked with automation and created a working method to integrate some aerodynamics calculations into an automated flow. The idea is that in the future you should be able to automatically create product prototypes from a set of customer demands and requirements on e.g geometry, performance, wight, cost and so on. This will make the process from request to offer a lot quicker and more efficient.

It’s has been really interesting to work with a part of the company that is a bit more abstract and not strictly related to production or any of our current products.

Some other news is that I will be going to our GKN site in Cincinnati, Ohio, USA for my international rotation. I’ll be a part of the introduction of some new product in the production as well as some new quality or production software tool. Much more than that hasn’t yet been decided.

I believe this will be a real adventure and I’m looking forward to experience how it is working in the USA!

Next week we will be traveling north (read Kiruna), so keep an eye out for any articles on what we’ll be doing and seeing there!

/Christian out…

Sista dagen på tredje praktikperioden

Sista dagen på tredje praktikperioden

Nu var det ett tag sedan jag skrev och en del saker har hänt sedan sist!

Först och främst så har jag gjort min tredje praktikperiod på R&T (Research & Technology) avdelningen, där jag har arbetat en del med metodutveckling. Jag har arbetat med automation och tagit fram ett arbetssätt för att integrera en del aerodynamikberäkningar i ett automatiskt flöde. Tanken är att i framtiden skall man kunna automatiskt ta fram ett antal förslag på produkter utifrån ett antal krav som ställs ifrån kunden på ex. geometri, prestanda, vikt, kostnad osv. Detta kommer i längden korta ner ledtiden från en förfrågan till ett förslag (läs prototyp).

Det har faktiskt varit riktigt intressant att få arbeta med dessa lite mer abstrakta delarna utav företaget, som kanske inte är helt kopplade till varken produktionen eller befintliga produkter.

Utöver detta så är det även bestämt att jag skall åka till våran anläggning i Cincinnati, Ohio, USA under min utlandspraktik! Där kommer jag få ta del av införandet av någon ny produkt i produktionen samt något nytt kvalitets/produktionsverktyg. Mycket mer än så är inte bestämt än.

Detta kommer nog bli riktigt kul! Jag ser mycket fram emot att få uppleva hur det är att arbeta i USA!

Nästa vecka åker vi norrut (Läs Kiruna), så håll utkik efter reportage ifrån den resan!

/Christian out…

Last day of the third activity week

Last day of the third activity week

As the last visit during our third activity week, we visited aerospace department at the university in Delft, TU Delft. Professor Arvind Gangoli Rao received us with an extensive agenda for the day.

The day started with a short introduction of the department and the university as a whole, afterwards we had a couple of tours of the various testing and research facilities, including the wind tunnels (which numbered 11). We also got to see some presentations, one of a very interesting European research project (AHEAD), and a presentation of an ongoing master thesis.

Overall it was a well-planned and executed day with activities, presentations and meetings. I believe I speak for all of us when I say we got a very positive impression of TU Delft and personally I’m a bit surprised that I hadn’t heard of the university before. It is, after all, the university with the largest aerospace department in western Europe…