Browsed by
Dag: 8 december 2014

Last part of the activity week, new placement and space!

Last part of the activity week, new placement and space!

It’s time again for me to report and write about what has happened since my last post!

The activity week contained a lot of, yes you guessed it, activities. The week was not only all about visits to various companies, long travels by car and sleepover at various hotels and hostels, but also a second visit to the conference and spa resort at Bokenäs.

The visit this time around was spent discussing and doing various exercises surrounding personal development and group dynamics. I was probably not the only one both physically and mentally tired upon coming home on Friday afternoon. The resort delivered, as usual, food and accommodation of highest quality and we also got an hour or so to spend in the jacuzzi and sauna, which was highly appreciated!

What ever happens at Bokenäs is, of course, classified and is not allowed to be neither spoken of or told by written text, so enough of this!

What is Christian doing now?!

Well, this is how it is. I have already spent about two weeks at the department for fatigue and strength (solid mechanics), exactly the same department where Martin spent his last placement (I’m actually sitting in his chair!). And I’m supposed to be here for another two weeks until Christmas.

I felt that this would be an interesting department to visit as I have previously studied some solid mechanics but not worked any extended time with it. What I have done so far is via some methods calculated the margin of safety for some of our products when it comes to mechanical loads. Meaning, what margins does the product have before if breaks.

I have also compared the margin of safety of various materials for the same product in order to see how the results vary, and I can tell you that they really do vary. A lot.

Last but not least, Space!

Arianne 6 - Where GKN are to manufacture nozzles and turbines
Arianne 6 – Where GKN are to manufacture nozzles and turbines

As a space engineer I might have a larger interest for the space industry and space in general than many others. Thus I feel we should bring a few really interesting pieces of recent news into the light!

What has happened?

  • The eEuropeanprogram Rosetta arrived and managed to land its lander, Philae, on the surface of the comet 67P/Churyumov-Gerasimenko. This is the first time in history we have gathered data from the surface of a comet!
  • The European space agency (ESA) have decided to fund the successor to the successful Arianne 5 rocket program, Arianne 6. GKN has therefore contracts within the space industry for another 15-20 years!
  • The american space organization NASA tested their new generation space program Orion, by launching it into space and completing two orbits around earth before “landing” in the ocean just outside of the coast of California. Orion is expected to bring humanity to Mars within 15 years!

There are lots of really interesting things going on in the Space industry now!

/Christian out

Sista delen av aktivitetsveckan, ny praktikplats och rymden!

Sista delen av aktivitetsveckan, ny praktikplats och rymden!

Nu har det återigen blivit min tur att avrapportera och berätta vad som hänt sen sist!

Aktivitetsveckan innehöll en hel del, ja ni gissade rätt, aktiviteter. Utöver en massa besök till olika företag, långa bilresor och övernattningar på både hotell och vandrarhem, så avslutas hela veckan återigen med två dagar vid konferensanläggningen vid Bokenäs.

Den här gången var det en hel del personutveckling och gruppdynamik som stod på schemat, jag var nog inte den enda av oss som var måttligt mörbultad när vi kom därifrån på fredagseftermiddagen. Som vanligt så levererades det både mat och sovplats i högsta kvalitet och vi hann dessutom spendera någon timme vid spaanläggningen med bubbelbad och bastu!

Allt som händer ute vid Bokenäs är givetvis väldigt klassificerat och vad som händer där får ej förtäljas i varken ord eller text. Så nog om detta!

Vad gör Christian nu?!

Jo, så här ligger det till! Jag har redan spenderat två veckor på avdelningen för hållfasthet, precis samma avdelning som Martin var vi förra perioden, och skall vara här i två veckor till.

Jag kände nämligen att detta skulle kunna vara kul att testa på då jag tidigare har läst en begränsad mängd hållfasthet, men dock inte fått arbeta med det något vidare. Så det jag har fått göra hittills är att med hjälp av olika metoder ta fram värdet på de säkerhetsmarginaler som finns för en av våra produkter när det kommer till mekaniska laster. Alltså, vilka marginaler som finns vad gäller hur mycket detaljen tål innan den går sönder.

Sedan har jag även fått jämföra olika material med varandra för att se hur dessa säkerhetsmarginaler varierar med materialval. Det är ganska stora skillnader kan jag meddela!

Sist men inte minst, Rymden!

Arianne 6 - Där GKN skall vara med och tillverka motormunstycken och turbiner
Arianne 6 – Där GKN skall vara med och tillverka motormunstycken och turbiner

Jag som rymdtekniker kanske har ett lite större intresse för rymdindustrin och rymden i allmänhet än många andra. Så jag känner att vi får ta upp ett par intressanta saker som har hänt den senaste tiden!

Så, vad har hänt?

  • Rosetta med landaren Philae nådde fram till kometen 67P/Churyumov-Gerasimenko och lyckades landa och sända data ifrån ytan på en komet för första gången.
  • Europeiska rymdorganisationen (ESA) har beslutat att satsa på Arianne 6, vilken är uppföljaren till den tidigare europeiska bärraketen Arianne 5. GKN har därmed säkrat uppdrag inom rymdindustrin i 15-20 år framöver!
  • Den amerikanska rymdorganisationen NASA testflög den nya generationens rymdfarkost Orion, genom att skjuta upp den i rymden och varva jorden två gånger innan den “landade” i havet strax utanför Kaliforniens kust. Orion är tänkt att ta människan till exempelvis Mars inom 15 år!

Det är mycket som händer i rymdbranchen nu och det är fruktansvärt intressant!

/Christian out!