Browsed by
Månad: januari 2015

Dag 4: Space Expo och ESTEC

Dag 4: Space Expo och ESTEC

Efter besöket i Filton som Martin beskrev i förra inlägget bytte vi inte bara stad utan även land och tog flyget till Nederländerna. Efter diverse flygtransferbussar kom vi fram till vårt hotell och slocknade gott i våra hotellsängar.

Den fjärde dagen styrde vi så kosan till Noordwijk och ESTEC – European Space Research and Technology Centre. Eftersom vårt besök där inte skulle börja förrän klockan 13.00 blev vi rekommenderade att först ta en titt på SpaceExpo, den första permanenta rymdutställningen i Europa (som för övrigt firar 25 år i år). Här fick vi inte bara lära oss massa om stjärnor och planeter utan också se hur austronauterna har det i rymden, hur det känns att skjutas upp i rymden i en rymdraket, hur högt man kan hoppa på månen, fysiken som gör att vårt solsystem hänger ihop och en massa annat. Jag låter bilderna tala för sig själv (med lite hjälp av bildtexter) och rekommenderar varmt ett besök ifall man har vägarna förbi!

spaceexpo1
Jag och Christian visar på det fina utloppsmunstycket på Ariane 5 som produceras hos oss i Trollhättan!
DSC_0773
Jag, Martin och Christan provar på en uppskjutning i simulatorn…

 

DSC_0786
Vi har landat!

 

 

DSC_0769
Anders provar att hoppa på månen
DSC_0741
Maria och Martin undersöker insidan av rymdstationen ISS
Rymdtrainee_3
Greetings from space!

Efter ett par timmar på SpaceExpo var det så dags att ta oss vidare mot ESTEC. Efter en rigorös säkerhetskontroll (som vi dock numera blivit ganska vana vid) fick vi komma in på området där två vänner till Christian, Liselott och Anders från studietiden i Luleå, mötte oss och åt lunch med oss. Därefter började en ordentlig rundvandring på ESTEC med en guidad tur på deras museum där de bland annat har en modell av hela och fullskalig modell av delar av rymdstationen ISS. Vi fick också se rymdprylar som varit uppe i rymden och kommit ner igen. Vi fick också oss en guidad 3D-tur av rymdstationen och fick se makalöst vackra bilder som astronauterna däruppe har tagit på vår planet.

International_Space_Station_after_undocking_of_STS-132
Rymdstationen ISS

Därefter tog vi oss vidare genom de många byggnaderna och fick möta en ansvarig för de många projekt som bedrivs vid ESTEC. Han beskrev deras projektmodell av typen Concurrent Engineering med inslag av Spiral Development. För mig, som läst projektledning mot produktutveckling och gjorde mitt examensarbete inom just olika produktutvecklingsmodeller, var detta en härlig omväxling mot all produktion som vi hittills sett på våra studieresor. Efter detta sprang vi vidare till nästa station: ett möte med en ansvarig för utvecklingen av en ny rymdrobot som ska köra omkring på Mars samt en tjej som gör sitt examensarbete på avdelningen. Där har de bland annat byggt upp ett 9×9 meter stort område av sand och grus som ska efterlikna landskapet på Mars. Eftersom denna robot ska kunna köra omkring helt själv måste den också klara av att själv hantera bergskamrar, stenar, höjdskillnader och sand. Ett av problemen de står inför är det faktum att signalerna mellan kontrollrummet och roboten på Mars tar så lång tid att man bara kommer att kunna kommunicera med roboten två gånger per dygn. Det var en väldigt intressant pratstund vi fick med dessa två ingenjörer!

Foto 2015-01-08 16 37 04
Liselott, Maria, Christian, Martin, jag och Anders framför Marslandskapet

Efter detta tog vi avsked av ESTEC och begav oss till den lilla mysiga staden Leiden där vi passade på att spendera lite mer tid med Christians vän Liselott under kvällen.

Vill ni veta mer om SpaceExpo och ESTEC kan ni följa nedan länkar:

SpaceExpo

ESTEC

Day 4: Space Expo and ESTEC

Day 4: Space Expo and ESTEC

After the visit in Filton which Martin described in our last blog post, we did not only change city but also country and went to Holland. After some transfer buses and the usual confusion we made it to our hotel and went to sleep in our beds.

The fourth day we went to the city of Noordwijk and ESTEC – European Space Research and Technology Centre. Since our visit there was not scheduled until 1 PM, we were recommended to visit the SpaceExpo, the first permanent space exhibition in Europe (which, by the way, celebrates 25 years of anniversary this year). Here, we did not only learn about stars and planets, but also got to see how the astronauts spend their days in space, how it feels to be thrown into space in a space rocket, how high you can jump on the moon, the physics that makes our solar system work and a lot more. I’ll just let the pictures talk for themselves (with some help from captions) and warmly recommend a visit if you ever pass by!

DSC_0741
Martin and Maria examines the inside of the ISS model
DSC_0769
Anders jumps on the moon
DSC_0773
Me, Martin and Christian tries out the rocket launch simulator – it was bumpy!
DSC_0786
We’re back on earth!
spaceexpo1
Me and Christians show the Ariane 5 nozzle – which is manufactured at our site in Trollhättan!

 

Rymdtrainee_3
Greetings from space!

After a few hours at SpaceExpo, it was time to move on to ESTEC. After a thorough safety check (which we by now are quite used to) we were allowed into the area where two friends of Christian, Liselott and Anders from his student time in Luleå, met us and had lunch with us. Thereafter the tour at ESTEC began. We first got a guided tour at their museum, where they among other things have a model of the whole space station ISS and some full scale models of parts of it. We also got to see space junk that has been up in space and down to Earth again. We got to see a guided 3D tour of the space station and some really beautiful pictures which the astronauts took at our planet.

International_Space_Station_after_undocking_of_STS-132
The ISS space station

After the guided tour we walked through the many buildings and met a project manager who talked about how they are using Concurrent Engineering in their development projects. For me, who have studied project management and product development models, this was a nice change to all the production facilities we’ve been visiting so far. After this meeting, we went to our last stop: a meeting with the development department of a new space robot which will go to Mars in a couple of years. There they have a 9×9 meter big area of sand and gravel which imitates the landscape of Mars. Since this robot is to be on Mars by itself, it also has to deal with mountains, canyons, rocks and sand. One of the problems the development team is facing is the fact that the signals between the control room and the robot will take so long time to reach, that they will only be able to communicate with the robot twice a day. It was indeed a very interesting talk we had with these engineers!

Foto 2015-01-08 16 37 04
Liselott, Maria, Christian, Martin, me and Anders in front of the Mars landscape

Finally, we said goodbye to ESTEC and went to the little city of Leiden, where we spent the evening with Christian’s friend Liselott.

If you want to know more about SpaceExpo and ESTEC, you can use the following links:

SpaceExpo

ESTEC

Visit to Filton

Visit to Filton

Our thirdAirbus-names-GKN-Aerospace-Filton-Best-Performing-Supplier visit where as previous mentioned to the GKN Aerospace Aesrostructures site in Filton, Bristol. But before I start to discuss the visit I just want to take the time and thank everyone that we met during the whole week. Everyone took really good care of us and I felt truly welcome wherever we went.

So about the actual visit, in Filton GKN are sharing an enormous area (74.000 m2 floor space) together with mainly Airbus. Much like us in Trollhättan, Filton is also fairly new to the company, acquisitioned in 2010 from Airbus. Because of this, the site naturally works very close with Airbus and was as late as 2014 announced ‘best performing supplier’.

A400M wing spar
Assembly of the A400M wing spar

Our host and coordinator for the day was Tracy and she had a truly rigorous schedule planed for us. After a shorter introduction we started with a shop floor tour through the assembly of the leading edge to the A330/A340 wings and A400M spars. This experience was in many ways differencing itself from ours by the amount of manual work. The tour followed the different assembly zones until we ended up with the final assembly. Later in the day we also had the chance to see the A380 trailing edge assembly. This assembly line was newer and had more automation implemented and the dimensions where truly astonishing. Maybe not so strange since the A380 has a wingspan of impressive 80 meters.

Besides the work shop tours we also got to see the work and development made in the area of additive manufacturing as well as a presentation of the Engineering capabilities within aerostructures by Max Brown, head of Engineering operations.

The difference using additive manufacturing from more traditional manufacturing methods is that instead of removing material from a larger structure, material is added layer by layer until the desired 3D structure is achieved. A lot of research and developing are made in the aerospace industry within this area. As the technology matures and the cost decreases we probably are going to see more and more 3D printed parts. However a lot of challenges still exist and certifying the methods for the aerospace industry will probably take some time. Below I have attached a short film regarding additive manufacturing that I personally thought was interesting.

Finally I just want to thank Filton and everyone taking care us during our visit and a special thanks to Tracy for planning our visit.

Besök hos Filton

Besök hos Filton

Airbus-names-GKN-Aerospace-Filton-Best-Performing-Supplier
Montering av inre vingbalk till A380

Vårt tredje besök var som tidigare nämnt på GKN Aerostructures i Filton, Bristol men innan jag börjar vill jag starta med verkligen tacka samtliga personer som vi besökte för mottagandet vi fick. Genomgående var ett stort engagemang kring mottagandet och jag kände mig verkligen välkommen och omhändertagen vart vi än kom.

Så för att fortsätta till besöket, GKNs verksamhet i Filton sker på ett väldigt stort område (74.000 m2 golvutrymme) som de delar tillsammans med Airbus. GKN Filton är likt oss relativt nya i GKN koncernen sedan Airbus 2010 sålde av verksamheten. Tillverkningen på området är främst riktad mot vingstrukturer åt Airbus och blev så sent som 2014 utsedd till ’best performing supplier’.

Vår värd under dagen var Tracy och det var ett gediget schema planerat för oss. Efter en kortare introduktion av verksamheten började fortsatta vi runvandring i monteringen av ’leading edge’ för vingarna till A330/A340 samt montering av vingbalkar till A400M. Det var en verksamhet väldigt olik med majoritet manuellt arbete. Genom olika stationer monteras den enorma strukturen ihop, fästen för landningsställ monteras liksom landningsljus etc. A400M wing sparSenare under dagen fick vi även en rundtur kring monteringen av ’trailing edge’ till vingarna åt A380. Denna del var nyare och hade en större del automation implementerat. Dimensionerna var av storlek större, inte konstigt med tanke på att A380 har ett vingspann på imponerande 80 meter!

Förutom rundvandring i tillverkning och montering av vingstrukturer fick vi möjligt att se utvecklingsarbetet kring Additiv tillverkning samt en presentation om ingenjörsverksamheten av Max Brown chef för Engineering operations inom Aerostructures. Additiv tillverkning eller 3D-printing går ut på att istället för som starta med ett större stycke och avverka material så adderar man lager efter lager med material tills man har den önskade formen. Det pågår väldigt mycket forskning på området inom flygindustrin och allteftersom kostnaden sjunker och mognadsgraden för teknologin förbättras så kommer det antagligen i framtiden att bli ett vanligare och vanligare tillverkningssätt. Fortfarande återstår många utmaningar och bara en sådan sak som att certifiera metoderna så att komponenterna kan användas inom flygindustrin är inte helt enkel. Nedan har jag länkat en film om möjligheterna för additiv tillverkning och det finns massor av ytterligare information inom ämnet om man söker på internet.

Avslutningsvis vill jag tacka alla på Filton som vi kom i kontakt med och ett extra tack till Tracy för planering av dagen.

Trainee trip 2 & Luton visit

Trainee trip 2 & Luton visit

The trainee group and Peter
The trainee group and Peter

For the second activity week we turned our gaze on Europe. First stop England with visits to GKN companies in Luton, Redditch and Filton followed by a flight to Holland and a visit to the space center ESTEC as well as Delft University. I will tell you about the Luton-visit.

We started the day by picking up our rental car in London to thereafter head towards Luton. Anders, who has the merit of been driving in left side traffic before, were set to be the driver and Martin co-driver. The guys did great and an hour later we were on site.

Short introduction about the site. GKN Luton belongs to Special products and Structures segments within the Aerospace division at GKN. They manufacture windows for commercial airplanes and fighter canopies for military airplanes in different types of plastic materials and are also developing anti-icing technology among other things.

Cockpit window
Cockpit window

We started the visit with a similar, but far more detailed, introduction of the products that are produced on the Luton site held by Peter Bingham (aerospace trainee in England) and Matt Bachini. After lunch we had a quick and more comprehensive summary followed by a walk of the production led by the production manager Steve Long. Part of the tour was walking the process of an “arc” of plastic and its transformation in the machines to obtain the final shape of an fighter canopy.

Fighter canopy
Fighter canopy

As the nerd I am  when it comes to production I was immediately interested in the different processes, how they work and what they actually do with the material. Taking an example, it is important to ensure that the fighter canopies does not refracts the light wrong as it will affect the pilots ability to aim. It might sound easy done, but in reality not always a certain result. I also found it interesting to hear about the methods they use to improve quality, lead time and delivery precision. It is truly a privilege to have the opportunity to go on these trips and the exchange they give.

Thank you GKN Luton!

Directly after the visit our driver Anders took us towards the next destination Redditch…

Visit to GKN plc. Head Office in Redditch

Visit to GKN plc. Head Office in Redditch

Our day in the town of Redditch near Birmingham, UK, was made up by tours of offices rather than shop floors, but this made it no less interesting to us. The offices was namely the head offices of the whole GKN Group and we were there to meet Andrew Harvey and Marisa Kismul, SVP HR for Aerospace and Director HR for Engine Systems, respectively, as well as Scott MacKintosh, Digital Communications Officer.

Our meeting with Scott was interesting as he was reasonably newly employed at GKN with experience from the video game industry and therefore shared many of our experiences from starting to work within a large industrial company. We talked a lot about some IT problems that have emerged within the group as GKN in a relatively fast pace have acquired companies all over the world and what solutions and features we would like to see as Scott now has been appointed the overall responsibility of digital communications. We also talked about GKN’s presence in social media and what plans there were to increase it. A nice surprise was that Scott had read our blog and wanted to promote it throughout the GKN Group, since it was a unique example of successful external communication!

The meeting with Andrew and Marisa was also very rewarding and it was nice to see that there was such interest in the five of us and our graduate program in Trollhättan from the GKN Aerospace top management. Andrew and Marisa spoke about their careers and things they had learned along the way, but we also talked a lot about the setup of our graduate program and the differences and similarities there were with other graduate programs within the GKN Group. Just as with the IT-systems, there are many different graduate schemes within GKN, of which some have been inherited from new companies being incorporated in the group. In this, there are of course possibilities for improvements with, for example, increased exchange between the programs, which sounds good to us!

After our visit to Redditch, we steered the car towards Filton for another GKN site visit.

Foto 2015-01-06 15 37 55
Mandatory group photo, here with Andrew Harvey
Besök på GKN Plc:s huvudkontor i Redditch

Besök på GKN Plc:s huvudkontor i Redditch

Vår dag i staden Redditch utanför Birmingham bestod av rundvandringar på kontor snarare än i verkstäder, men var inte mindre spännande för det. Kontoret var nämligen GKN Plc:s huvudkontor och vi var där för att träffa Andrew Harvey och Marisa Kismul, HR-chefer för Aerospace respektive Engine Systems, samt Scott MacKintosch, chef för digital kommunikation.

Mötet med Scott var intressant då han relativt nyligen anställts på GKN efter att bland annat ha jobbat inom dataspelsindustrin och därför delade många av våra upplevelser kring att börja jobba inom ett stort industriföretag. Vi pratade mycket kring den IT-problematik som uppstått inom koncernen efter att GKN i förhållandevis snabb takt förvärvat många bolag över hela världen och vilka lösningar och möjligheter vi skulle vilja se nu när Scott tillträtt som övergripande ansvarig för digital kommunikation. Vi pratade även om GKNs närvaro inom sociala medier och vilka planer som fanns för att utöka denna. En rolig överraskning var att Scott läst vår blogg och ville promota den inom hela GKN, då den var ett unikt exempel på framgångsrik extern kommunikation!

Mötet med Andrew och Marisa var också mycket givande och det var roligt att man ända från GKN Aerospace ledning visade så stort intresse för oss fem och vårt traineeprogram i Trollhättan. Andrew och Marisa berättade om deras respektive karriärer och lärdomar de fått på vägen, men vi pratade också mycket kring utformningen av vårt traineeprogram och vilka skillnader och likheter det finns mellan det och andra traineeprogram inom GKN. Precis som på IT-sidan finns det bland traineeprogrammen flera olika upplägg som delvis ärvts till följd av att nya företag införlivats inom koncernen och det finns naturligtvis möjligheter till förbättring med exempelvis ökat utbyte mellan programmen, någon som vi tycker låter bra!

Efter besöket i Redditch styrde vi bilen vidare mot Filton för att besöka ytterligare en GKN site.

Foto 2015-01-06 15 37 55
Obligatorisk gruppbild, här med Andrew Harvey
Traineeresa 2 – besök Luton

Traineeresa 2 – besök Luton

Traineegänget och Peter
Traineegänget och Peter

Inför den andra traineeresan riktade vi blicken mot Europa. Första anhalt var England med besök på GKN företag i Luton, Redditch och Filton för att därefter flyga vidare till Holland och besök på rymdcentrat ESTEC samt Delft universitet. Jag tänkte berätta lite om vårt besök i Luton.

Vi startade dagen med att hämta ut hyrbil i London för att därefter ta oss mot Luton. Chaufför för resan blev Anders då han meriterande hade kört i vänstertrafik tidigare och kartläsare blev Martin. Grabbarna fixade det galant och någon timme senare var vi på plats.

Kort introduktion om siten. GKN Luton tillhör segmentet Special products samt Structures under Aerospace divisonen på GKN. De tillverkar bland annat fönster till kommersiellt flyg samt “fighter canopies” till militärt flyg i olika plaster och utvecklar dessutom anti-icing teknologi.

Cockpitfönster
Cockpitfönster
Fighter canopy
Fighter canopy

Vi började besöket med att få just en sådan, fast mer detaljerad, genomgång av de produkter som produceras i Luton av Peter Bingham (aerospace trainee i England) och Matt Bachini. Efter lunch fick vi en snabb och mer övergripande sammanfattning för att därefter ta en rundtur i produktion som leddes av produktionschefen Steve Long. Vi fick bland annat se hur ett ”ark” av plast förvandlades via de olika maskinprocesserna till den slutliga formen av ett flygplansfönster. Givetvis som den produktionsnörd jag är så snöade jag in mig på de olika processerna rätt rejält. Det är exempelvis viktigt att inte plasten till “fighter canopies” bryter ljuset fel eftersom pilotens förmåga vad gäller sikte då påverkas, kan låta enkelt men i praktiken inte alltid ett helt självklart resultat. Dessutom tyckte jag det var extra intressant att höra om de metoder de använder för att förbättra kvalitet, ledtid och leveransprecision. Det är en ynnest att få möjligheten att åka på dessa resor och det utbyte de ger.

Tack GKN Luton!

Direkt efter besöket körde vår chaufför Anders mot nästa destination Redditch…