Browsed by
Månad: februari 2015

Activity week 3: Kiruna

Activity week 3: Kiruna

We decided to spend our third and last activity week in Kiruna, where Christian has been our guide after his time at the campus Luleå University has in the city. The rest of us were rookies north of the polar circle!

After flying up on Monday morning, we drove out to the Icehotel in Jukkasjärvi just outside of Kiruna, as we did not have any planned study visits until Tuesday morning. The hotel, complete with a church and 55 rooms in ice and snow, was pretty impressing and the guided tour was ended with a mandatory drink in the ice bar.

20150223_150253

The Tuesday schedule was more packed, with visits both high and low at Esrange Space Center and the underground LKAB mine. The Esrange rocket launch base was first up in the morning and an especially nice visit as the work there is related to what we do down in Trollhättan. The base was founded in the 1960’s for research on the northern lights, aurora borealis, but focus has with time shifted towards all kinds of research on space, the atmosphere or weightlessness. The largest rocket currently launched at Esrange, the 16 m high Maxus, can for example reach heights of 800 km and offer 12 minutes of weightlessness before falling down to earth again.

A_REXUS_rocket_is_launched_from_Esrange_in_Kiruna_Sweden
This is how a successful rocket launch from Esrange looks! (Picture: ESA)
20150224_092007
The weather could have been better, but we got to see some reindeers on our way to Esrange

 

Aktivitetsvecka 3: Kiruna

Aktivitetsvecka 3: Kiruna

Vår tredje och sista aktivitetsvecka valde vi att tillbringa i Kiruna, där Christian fått agera guide efter sin tid på Luleå Universitets campus i staden. Vi andra var nämligen gröngölingar norr om polcirkeln.

Efter att ha flugit upp på måndag morgon styrde vi direkt ut mot Ishotellet i Jukkasjärvi en bit utanför Kiruna, eftersom våra studiebesök inte var bokade förrän under tisdagen och onsdagen. Hotellet, komplett med kyrka och 55 rum, var imponerande och efter den guidade turen blev det en obligatorisk vända i Isbaren!

20150223_150253

Tisdagens schema var däremot mer uppstyrt, med besök både högt och lågt på rymdrelaterad Esrange Space Center och på underjordiska LKAB. Raketuppskjutningsbasen Esrange var första anhalt och var extra rolig att besöka då arbetet där är besläktat med det i vår bransch nere i Trollhättan. Basen uppstod på 1960-talet för forskning på norrsken, men har med tiden gått mer mot att skicka upp raketer och ballonger för all typ av forskning på rymden, atmosfären eller tyngdlöshet. Den största raket som skjuts upp på Esrange, 16 meter höga Maxus, kan exempelvis nå 800 km upp och erbjuda 12 minuter av tyngdlöshet innan den faller ner mot jorden igen.

A_REXUS_rocket_is_launched_from_Esrange_in_Kiruna_Sweden
Såhär ser en lyckad raketuppskjutning från Esrange ut! Bild: ESA
20150224_092007
Vi kunde haft bättre väder, men fick se några renar på vägen ut till Esrange

 

 

Leaving on a jet plane…

Leaving on a jet plane…

It is time for a new graduate trip. It feels like we have been living in a suitcase the last few weeks, but at least we have fun. Right now when I’m writing this, we are sitting at Arlanda airport in Stockholm and waiting for the flight that will take us to the far north of Sweden and Kiruna.

The time since Christmas has flown away and just as Christian wrote, the third internship has just ended. I was, just as Christian, at the Research and Technology department, but with a totally different task. I was asked to look at the aircraft market from a technical view. The number of airliners of the different manufacturers’ backlog was compared to the standard seating; the cabin volume of business jets was compared their respective ranges; and the fan diameters of the engines was compared to their maximal thrust. I have also started to look into the space market, which is also quite interesting! I think I produced some good pictures, but foremost I have learnt a lot about different aircrafts, how the market looks like and how it works, which parameters that are interesting to look at and which politics that affects. My supervisor turned out to be quite an expert in everything about aircrafts and he is more than happy to tell you about it!

Apart from this, the last couple of weeks have been hectic with planning for an upcoming visit from France and the approaching journey to America. I and Anders (especially Anders!) has worked hard with finding a place to live, renting a car, buying air tickets and I’m sure we will get it all together. There are still things to arrange, especially the famous application for Visa, but I guess that will turn out fine as well.

Now, as I said, there will be one week of travelling (I let Anders and Martin tell you more about that) and thereafter our last internship in Trollhättan starts before its time for us to go abroad…

I say goodbye with a nice classic one:

 

På väg igen!

På väg igen!

Då var det dags för en ny traineeresa. Det känns som att vi levt i en resväska de senaste veckorna, men kul har vi i alla fall. I skrivande stund sitter vi på Arlanda och väntar på flyget som ska ta oss norrut upp till Kiruna.

Annars har tiden sedan jul bara flutit iväg och precis som Christian skrev så har den tredje praktikperioden just avslutats. Jag satt, precis som Christian, på Research and Technology, men jobbade med helt andra uppgifter. Min uppgift var att ta fram data och göra grafer över hur den nuvarande och kommande flygplansmarknaden ser ut utifrån tekniska parametrar. Antal airliners i de olika flygplanstillverkarnas backlog jämfördes med antal säten i standardutförande, kabinstorleken hos business jets jämfördes med deras respektive räckvidder och motorernas fläktdiametrar jämfördes med deras dragkraft. Dessutom har jag börjat titta lite på hur rymdmarknaden ser ut, också det ett väldigt spännande område att studera. Jag fick till några bra bilder som jag hoppas kommer till användning, men framförallt har jag lärt mig mycket om både olika flygplan, vad som skiljer dem åt, hur marknaden ser ut och hur den fungerar, vilka parametrar som spelar roll och vilken politik som påverkar. Min handledare visade sig vara en riktig expert på allt vad flygplan heter och han berättar gärna om man frågar!

Utöver detta har det varit ett par hektiska veckor med planering inför kommande besök från ett antal studenter från Frankrike och den stundande avresan till USA. Jag och Anders (framförallt Anders) har kämpat hårt med boende, bilar och flygbiljetter och det ser ut att ordna sig. Mycket finns kvar, framförallt det beryktade visum-ansökandet, men det ska nog lösa sig det också.

Nu blir det som sagt en veckas resande (som jag låter Anders och Martin berätta mer om senare i veckan) och därefter påbörjas vår sista praktikperiod i Trollhättan innan det bär iväg till utlandet…

Skickar med en fin liten klassiker på dagens tema:

 

 

 

Last day on my 3rd rotation

Last day on my 3rd rotation

It was a while ago since I last wrote anything and some things have happened since then!

First of all, I’ve done my 3rd rotation at the R&T (Research & Technology) department, where I have worked with method development. I have worked with automation and created a working method to integrate some aerodynamics calculations into an automated flow. The idea is that in the future you should be able to automatically create product prototypes from a set of customer demands and requirements on e.g geometry, performance, wight, cost and so on. This will make the process from request to offer a lot quicker and more efficient.

It’s has been really interesting to work with a part of the company that is a bit more abstract and not strictly related to production or any of our current products.

Some other news is that I will be going to our GKN site in Cincinnati, Ohio, USA for my international rotation. I’ll be a part of the introduction of some new product in the production as well as some new quality or production software tool. Much more than that hasn’t yet been decided.

I believe this will be a real adventure and I’m looking forward to experience how it is working in the USA!

Next week we will be traveling north (read Kiruna), so keep an eye out for any articles on what we’ll be doing and seeing there!

/Christian out…

Sista dagen på tredje praktikperioden

Sista dagen på tredje praktikperioden

Nu var det ett tag sedan jag skrev och en del saker har hänt sedan sist!

Först och främst så har jag gjort min tredje praktikperiod på R&T (Research & Technology) avdelningen, där jag har arbetat en del med metodutveckling. Jag har arbetat med automation och tagit fram ett arbetssätt för att integrera en del aerodynamikberäkningar i ett automatiskt flöde. Tanken är att i framtiden skall man kunna automatiskt ta fram ett antal förslag på produkter utifrån ett antal krav som ställs ifrån kunden på ex. geometri, prestanda, vikt, kostnad osv. Detta kommer i längden korta ner ledtiden från en förfrågan till ett förslag (läs prototyp).

Det har faktiskt varit riktigt intressant att få arbeta med dessa lite mer abstrakta delarna utav företaget, som kanske inte är helt kopplade till varken produktionen eller befintliga produkter.

Utöver detta så är det även bestämt att jag skall åka till våran anläggning i Cincinnati, Ohio, USA under min utlandspraktik! Där kommer jag få ta del av införandet av någon ny produkt i produktionen samt något nytt kvalitets/produktionsverktyg. Mycket mer än så är inte bestämt än.

Detta kommer nog bli riktigt kul! Jag ser mycket fram emot att få uppleva hur det är att arbeta i USA!

Nästa vecka åker vi norrut (Läs Kiruna), så håll utkik efter reportage ifrån den resan!

/Christian out…

Future Thinking Workshop

Future Thinking Workshop

Since you as a graduate trainee belong to a group in the company that most likely has time for unplanned tasks, it is also likely that you get to take part in some unexpected events at work. One such event was the reason that we a couple of weeks ago once again was on our way to the Redditch area in the UK, this time to participate in a workshop regarding GKN’s future on invitation of Nigel Stein himself, Chief Executive of GKN Plc.

The workshop, named Future Thinking, was set to gather 50 promising persons in the ages 25-30 from all over GKN and the five of us were proud to represent Trollhättan and Sweden! Together we would brainstorm around what we saw as important in the world, the industry and at the workplace 10-30 years into the future, and how this could affect GKN. With participants from all over the world, an unconfined task like this could be pretty interesting.

DSC00013
Nigel Stein welcomes all

With the help of Cranfield University, the result of this brainstorming did however become fairly concise and we had in two days succeeded in creating seven project groups of eight persons each, all with their own focus area to continue to work in. The projects was in areas like alternative transportation, artificial intelligence, branding and cross-functional work and are now intended to proceed on distance for the next year, with regular debriefings to the Chief Executive Council of GKN. It will be exciting to see what the projects will come up to!

DSC00054 - Copy (2) - Copy
The whole group gathered

 

Future Thinking workshop

Future Thinking workshop

Eftersom man som trainee tillhör den grupp på företaget som kanske lättast kan avsätta tid till oplanerade uppgifter, kan man få vara med om lite oväntade saker på jobbet. Därför var vi för ett par veckor sedan återigen på väg till trakterna kring Redditch i England, för att delta i en workshop kring GKNs framtid på inbjudan av självaste Nigel Stein, VD och koncernledare för GKN Plc.

Workshopen, döpt Future Thinking, skulle samla 50 lovande personer i åldrarna 25-30 år från hela GKN och vi fem var mycket stolta att få representera Trollhättan och Sverige! Tillsammans skulle vi spåna kring vad vi såg som viktigt i världen, i industrin och på arbetsplatsen 10-30 år in i framtiden och hur detta kunde påverka GKN. Med deltagare från hela världen och alla GKNs divisioner kunde en sådan fri uppgift bli ganska intressant.

DSC00013
Nigel Stein hälsar alla välkomna

Med hjälp av inhyrd expertis från närliggande Cranfield University blev resultatet av det fria brainstormandet dock oväntat koncist och vi hade efter två dagar lyckats skapat sju projektgrupper om åtta personer var, alla med egna fokusområden att arbeta vidare inom. Projekten berörde områden såsom alternativa transportsätt, artificiell intelligens, branding och tvärfunktionellt arbete och ska nu leva vidare på distans under det närmsta året, med regelbundna avrapporteringar till GKNs styrelse. Det ska bli spännande att se vad projekten kommer fram till!

DSC00054 - Copy (2) - Copy
Finn fem Trollhättetraineer!

 

GKN på CHARM

GKN på CHARM

Under dagen och morgondagen pågår Chalmers arbetsmarknadsdagar CHARM och GKN Aerospace är givetvis på plats för att berätta om oss och svara på eventuella frågor. Det kan gälla exjobb, traineeprogram, anställning you name it. Har du vägarna förbi, kom gärna och växla några ord.

Dagens glada gäng från GKN
Dagens glada gäng från GKN