Browsed by
Dag: 5 februari 2015

Future Thinking Workshop

Future Thinking Workshop

Since you as a graduate trainee belong to a group in the company that most likely has time for unplanned tasks, it is also likely that you get to take part in some unexpected events at work. One such event was the reason that we a couple of weeks ago once again was on our way to the Redditch area in the UK, this time to participate in a workshop regarding GKN’s future on invitation of Nigel Stein himself, Chief Executive of GKN Plc.

The workshop, named Future Thinking, was set to gather 50 promising persons in the ages 25-30 from all over GKN and the five of us were proud to represent Trollhättan and Sweden! Together we would brainstorm around what we saw as important in the world, the industry and at the workplace 10-30 years into the future, and how this could affect GKN. With participants from all over the world, an unconfined task like this could be pretty interesting.

DSC00013
Nigel Stein welcomes all

With the help of Cranfield University, the result of this brainstorming did however become fairly concise and we had in two days succeeded in creating seven project groups of eight persons each, all with their own focus area to continue to work in. The projects was in areas like alternative transportation, artificial intelligence, branding and cross-functional work and are now intended to proceed on distance for the next year, with regular debriefings to the Chief Executive Council of GKN. It will be exciting to see what the projects will come up to!

DSC00054 - Copy (2) - Copy
The whole group gathered

 

Future Thinking workshop

Future Thinking workshop

Eftersom man som trainee tillhör den grupp på företaget som kanske lättast kan avsätta tid till oplanerade uppgifter, kan man få vara med om lite oväntade saker på jobbet. Därför var vi för ett par veckor sedan återigen på väg till trakterna kring Redditch i England, för att delta i en workshop kring GKNs framtid på inbjudan av självaste Nigel Stein, VD och koncernledare för GKN Plc.

Workshopen, döpt Future Thinking, skulle samla 50 lovande personer i åldrarna 25-30 år från hela GKN och vi fem var mycket stolta att få representera Trollhättan och Sverige! Tillsammans skulle vi spåna kring vad vi såg som viktigt i världen, i industrin och på arbetsplatsen 10-30 år in i framtiden och hur detta kunde påverka GKN. Med deltagare från hela världen och alla GKNs divisioner kunde en sådan fri uppgift bli ganska intressant.

DSC00013
Nigel Stein hälsar alla välkomna

Med hjälp av inhyrd expertis från närliggande Cranfield University blev resultatet av det fria brainstormandet dock oväntat koncist och vi hade efter två dagar lyckats skapat sju projektgrupper om åtta personer var, alla med egna fokusområden att arbeta vidare inom. Projekten berörde områden såsom alternativa transportsätt, artificiell intelligens, branding och tvärfunktionellt arbete och ska nu leva vidare på distans under det närmsta året, med regelbundna avrapporteringar till GKNs styrelse. Det ska bli spännande att se vad projekten kommer fram till!

DSC00054 - Copy (2) - Copy
Finn fem Trollhättetraineer!