Browsed by
Dag: 20 februari 2015

Last day on my 3rd rotation

Last day on my 3rd rotation

It was a while ago since I last wrote anything and some things have happened since then!

First of all, I’ve done my 3rd rotation at the R&T (Research & Technology) department, where I have worked with method development. I have worked with automation and created a working method to integrate some aerodynamics calculations into an automated flow. The idea is that in the future you should be able to automatically create product prototypes from a set of customer demands and requirements on e.g geometry, performance, wight, cost and so on. This will make the process from request to offer a lot quicker and more efficient.

It’s has been really interesting to work with a part of the company that is a bit more abstract and not strictly related to production or any of our current products.

Some other news is that I will be going to our GKN site in Cincinnati, Ohio, USA for my international rotation. I’ll be a part of the introduction of some new product in the production as well as some new quality or production software tool. Much more than that hasn’t yet been decided.

I believe this will be a real adventure and I’m looking forward to experience how it is working in the USA!

Next week we will be traveling north (read Kiruna), so keep an eye out for any articles on what we’ll be doing and seeing there!

/Christian out…

Sista dagen på tredje praktikperioden

Sista dagen på tredje praktikperioden

Nu var det ett tag sedan jag skrev och en del saker har hänt sedan sist!

Först och främst så har jag gjort min tredje praktikperiod på R&T (Research & Technology) avdelningen, där jag har arbetat en del med metodutveckling. Jag har arbetat med automation och tagit fram ett arbetssätt för att integrera en del aerodynamikberäkningar i ett automatiskt flöde. Tanken är att i framtiden skall man kunna automatiskt ta fram ett antal förslag på produkter utifrån ett antal krav som ställs ifrån kunden på ex. geometri, prestanda, vikt, kostnad osv. Detta kommer i längden korta ner ledtiden från en förfrågan till ett förslag (läs prototyp).

Det har faktiskt varit riktigt intressant att få arbeta med dessa lite mer abstrakta delarna utav företaget, som kanske inte är helt kopplade till varken produktionen eller befintliga produkter.

Utöver detta så är det även bestämt att jag skall åka till våran anläggning i Cincinnati, Ohio, USA under min utlandspraktik! Där kommer jag få ta del av införandet av någon ny produkt i produktionen samt något nytt kvalitets/produktionsverktyg. Mycket mer än så är inte bestämt än.

Detta kommer nog bli riktigt kul! Jag ser mycket fram emot att få uppleva hur det är att arbeta i USA!

Nästa vecka åker vi norrut (Läs Kiruna), så håll utkik efter reportage ifrån den resan!

/Christian out…